Selskabsadministration

Holder dig ajour

Newsec tilbyder at varetage administrationen af ejendomsselskabet. Dette kan eksempelvis gælde selskabets daglige ledelse i forhold til bestyrelse og investorer samt offentlige myndigheder.

Det betyder bl.a., at vi sørger for afholdelse af bestyrelsesmøder og generalforsamlinger og forestår sparring om bl.a. skatte- og finansieringsrådgivning samt ejendomsudvikling eventuelt i samarbejde med den tilknyttede Newsec Asset Manager.

Skræddersyet rapportering 

Vi rapporterer med faste intervaller, så I hele tiden kan holde jer ajour med jeres investering, uden at I skal bruge tid på den daglige drift. Vi tilpasser rapporteringen til jeres ønsker med hensyn til hyppighed, omfang og formkrav og leverer rapporteringen på papir, digitalt eller web. Vi udarbejder årsrapporter, halvårsrapporteringer samt likviditetsopfølgninger og budgetter på de enkelte ejendomme. Vi leverer bilagsmateriale og specifikationer, så opgaven lettes for jeres revisor.

Vores ydelser i forbindelse med administration af et ejendomsselskab kan spænde fra konstitueret direktørrolle eller medlem af bestyrelsen i ejendomsselskabet til grundlæggende regnskab og bogholderi i overensstemmelse med national lovgivning og gældende praksis.

  • Skræddersyet rapportering Vi rapporterer med faste intervaller – og når I har brug for det.
  • Vi sørger for den daglige drift Det kan eksempelvis gælde selskabets daglige ledelse i forhold til bestyrelse og investorer, samt offentlige myndigheder.
  • Afholdelse af møder Vi sørger for afholdelse af bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

Jeg vil gerne kontaktes

Kontakt os, hvis du gerne vil høre mere om selskabsadministration