360° Due Diligence

Som Danmarks førende administrations- og asset management virksomhed kan Newsec tilbyde en unik rådgivning i forbindelse med køb af erhvervs- og boligejendomme i alle størrelser. 

Med en mangeårig og omfattende faglig og praktisk erfaring inden for fast ejendom som stærkt fundament kan Newsec garantere et fyldestgørende og retvisende grundlag for din beslutning om køb af en ejendom og et solidt afsæt for den efterfølgende administration og drift samt tekniske og kommercielle optimering af ejendommen. Med Newsec får du en kompetent rådgivning, som tager hensyn til både ejendommens nuværende forhold og ejendommens fremtid.

Newsec dækker hele værdikæden inden for fast ejendom og kan derfor gennemføre due diligence på en tids- og omkostningseffektiv måde med fokus på den samlede betydning af de juridiske, tekniske og kommercielle forhold for dig. Med Newsec behøver du ikke selv bruge tid og ressourcer på at samle og koordinere de forskellige faggrupper og deres input, og du risikerer ikke uklare ansvarsområder og manglende helhedstænkning.  

Udførelsen af Due Diligence vil være forankret hos én ansvarlig person hos Newsec, så du har ét point of contact. Den ansvarlige person vil være en af Newsecs egne advokater, som vil stå for koordineringen med de forskellige faggrupper, mens den interne arbejdsfordeling i Newsec vil være, at vores juridiske afdeling og administrationsafdeling gennemgår de juridiske forhold, vores projektafdeling og driftsafdeling undersøger de tekniske og driftsmæssige forhold, og vores markeds- og udlejningsafdeling vurderer de kommercielle forhold. Med Newsec har du altid en nem adgang til oplysninger og professionel sparring om ejendommens forhold og aftalens vilkår og risici.

Ud over bistand i forbindelse med klarlægning af ejendommens forhold til brug for din beslutning om køb af ejendommen kan Newsec også tilbyde at bistå dig i forbindelse med selve købskontraktens indgåelse, forhandling og berigtigelse, så det sikres, at alle forhold fra due diligence-processen medtages i købsprocessen, og at negative eller belastende forhold anvendes til forhandling af de bedst mulige økonomiske og risikomæssige vilkår. Med Newsec får du det bedst mulige grundlag for en god handel.

Såfremt du måtte ønske at sammensætte dit eget hold af rådgivere i forbindelse med en due diligence og køb af en ejendom, kan Newsec også tilbyde at yde den samme højt kvalificerede bistand inden for begrænsede due diligence områder, såsom jura, teknik og drift samt kommercielle forhold, ligesom Newsec også kan tilbyde at bistå med kontraktens forhandling, indgåelse og berigtigelse. 

Jeg vil gerne kontaktes

Kontakt os, hvis du gerne vil høre mere om vores ydelser inden for juridisk rådgivning.

Katrine Ly Head of Legal Direkte +45 45 26 86 45 Mobil +45 51 22 24 80