Bygherrerådgivning og projektudvikling

I tæt samarbejde med dig.

Bygherrerådgivning i Newsec har primært et kommercielt fokus på udvikling og optimering af vores kunders ejendomme og arealer, herunder totaløkonomisk og teknisk vurdering af mulighedsstudier.

Sammen når vi målet

Vi tilbyder rådgivning i de tidlige faser omkring eksisterende ejendomme og nybyggerier i samarbejde med vores administration af investeringsejendomme, som giver kvalificerede beslutningsoplæg for dig som bygherre.

Vi har stor erfaring i at skabe varig værditilførsel til ejendomme og porteføljer gennem tiltag, der sikrer fremtidig fleksibilitet samt sikrer opnåelse af bæredygtighedsmål.

Vi kan hjælpe med at omsætte ejendomsstrategier til målbare parametre. Vi forstår forretningsmodellerne og kan rådgive om, hvordan gevinster ved investeringen tilfalder både bygningsejer og lejere.

Eksperter i renovering

Vores force som bygherrerådgiver er vores tætte samarbejde med Newsecs øvrige afdelinger. Vi analyserer, programmerer og leder processer i forhold til udvikling, konvertering og renovering af ejendommene inden for de tekniske, økonomiske og tidsmæssige rammer.

Vores mission er at levere en værdiskabende bygherrerådgivning i tæt samarbejde med Asset Management i Newsec. Så vores rådgivning og udvikling af ejendommen også kan mærkes på driften og afkastet af jeres investering samt eksekvere ejendommens strategi, som f.eks. indfrielse af bæredygtighedsmål.

Lad os tage en dialog og vende udfordringerne til et spændende projekt.

  • Positivt økonomisk afkast Newsec rådgiver med fokus på at opnå den størst mulig besparelse på bundlinjen og største gevinster på toplinjen. Vi er eksperter i facility management, og vi ved, hvad det kræver at nå målet.
  • 1.000 byggeprojekter om året Newsec gennemfører ca. 1.000 byggeprojekter årligt, herunder indretning af 150.000 m2 butik og kontor. Det betyder, at vi kender markedet og branchen indgående. Vi kender risici og har et af branchens største netværk.
  • Strategisk og værdiskabende bygherrerådgivning I tæt samarbejde med Ejendomsservice og Asset Management i Newsec.

To lejemål en identitet

Newsec har stået for drift og styring af restaurerings- og istandsættelsesopgaven hos Dahl Advokater i København K

Jeg vil gerne kontaktes

Kontakt os, hvis du gerne vil høre mere om vores ydelser inden for projekt, bygherrerådgivning samt drift og vedligehold.