Asset Management

Vi optimerer værdien i din ejendom

Vi fokuserer på at optimere værdien af jeres ejendomme med investeringen for øje, så porteføljen giver det højst mulige afkast.

Flere af vores kunder har valgt at udlicitere deres Asset Management til Newsec. 

Gør I det, får I en fast Asset Manager, som er jeres direkte indgang til alt vedrørende ejendomsporteføljen. Asset Manageren sikrer, at det aftalte bliver udført. Lige fra research, risikoanalyser og strategisk porteføljestyring til aktiv Asset Management, udlejning og management.

Asset Management i Newsec er karakteriseret ved at have fokus på kvalitet og minimering af risici. Samtidig laver vi værdiskabende forbedringer, der kan give større udbytte for vores kunder. Kvartalsvise businessplaner for hver enkelt ejendom er en del af pakken. Vores businessplaner indeholder langtidsprognoser for megatrends. For eksempel hvordan krav til arbejdsmiljø og levestandarder vil påvirke bestemte sektorer, lokationer og individuelle ejendomme.

Har I jeres egen Asset Manager, tilbyder vi Asset Management support. Denne funktion vil have en supporterende sparringsrolle, fungere som Key Account Manager og samtidig være jeres one point of entry i Newsec.

Det er vores mål at etablere den platform, der giver vores kunder de bedste muligheder for at forbedre værdien af deres ejendomme og få det bedst mulige afkast. Det kan vi gøre ved at reducere omkostningerne mest muligt og ved at identificere de bedste og mest stabile muligheder for afkast, samtidig med at vi reducerer forpligtelser og ricisi.

Asset Management funktionen 

En meget betydelig rolle for vores Asset Manager består i markedsanalyse, dataanalyse og forecast af indtjeningsmuligheder. Lejemål og lejeaftaler skal udfærdiges på en måde, der tiltrækker lejere, giver fleksibilitet, reducerer tomgangsperioder og begrænser risikoen for forpligtigelser. Ressourcerne skal fordeles strategisk.

Analyseteamet 

Teamet analyserer markedsudviklingen og porteføljer for vores kunder. Markedsudvikling består af følgende elementer:

 • Makroøkonomi
 • Investeringsmarked, inklusive de største transaktioner
 • Udlejningsmarked, inklusive de største udlejninger
 • Særlige markedstendenser

Et af analyseteamets vigtigste ansvarsområder er at etablere og vedligeholde et centralt register over historiske og fremtidige markedsresultater og -afkast samt omkostningsanalyser. Teamet er i stand til at analysere prognoser for:

 • Bestemte ejendomme
 • Særlige ejendoms- og lejertyper
 • Sektorer eller segmenter
 • Resultater og prognoser for specifikke sektorer, lokale markeder og enkeltstående ejendomme kan hjælpe vores kunder med at træffe de mest hensigtsmæssige beslutninger.

Rollen

I Asset Management er det vigtigt i samarbejdet med kunden at være afklaret omkring forventningerne til Asset Manageren. Derfor skal rollen udvikles i samarbejde med ejendomsejerens organisation.

 • Fast Asset Manager Jeres direkte indgang til alt vedrørende ejendomsporteføljen.
 • Businessplaner hvert kvartal For alle ejendomme.
 • Løbende analyse af markedsudviklingen Herunder markedstendenser, makroøkonomi, udlejnings- og investeringsmarkedet.

Jeg vil gerne kontaktes

Kontakt os, hvis du gerne vil høre mere om at optimere værdien i jeres ejendomsportefølje.