Paragraf 5, stk. 2 – kan andelsboliger blive ramt?

Paragraf 5, stk. 2 – kan andelsboliger blive ramt?
29. november 2019

Paragraf 5, stk. 2 i Boligreguleringsloven har den seneste tid fyldt meget i medierne, men hvad er op og ned i sagen, og hvordan skal man som andelsboligforening forholde sig til den omdiskuterede paragraf? Vi skærer ind til benet i sagen, hvor det vel at mærke endnu ikke er blevet besluttet, om der kommer ændringer.

Der har i løbet af 2019 været en heftig debat i medierne om indgreb i boligreguleringslovens paragraf 5, stk. 2. Indgrebet er bl.a. blevet betegnet som en regulær bombe under andelsboligmarkedet, og det kan da i værste fald også have store konsekvenser for nogle andelsboligforeninger. I skrivende stund er politikerne på Christiansborg i fuld gang med forhandlingerne, og det er stadig ikke muligt at sige, hvor de ender. Så hvad kan I som andelsboligforening gøre nu?

Din andelsbolig kan falde i værdi

Paragraf 5, stk. 2 i Boligreguleringsloven er egentlig en regel, der gælder for lejeboliger, men det har vist sig, at eventuelle ændringer af reglerne kan få konsekvenser for andelsboligforeninger. Den bliver ofte omtalt ”moderniseringsreglen”, fordi den giver en udlejer mulighed for at foretage en gennemgribende renovering af et lejemål og sætte huslejen op, når den eksisterende lejer er fraflyttet. Lejen kan i dette tilfælde fastsættes efter ”det lejedes værdi”, frem for den i hovedreglen lavere omkostningsbestemte leje, der i korte træk beregnes ud fra udlejers udgifter til at drive ejendommen.

Grunden til at man fik fokus på og begyndte at overveje indgreb i boligreguleringslovens paragraf 5, stk. 2 fra politikernes side var, at man begyndte at se et stort indtog af udenlandske investorer på det danske boligmarked, som anvendte paragraf 5, stk. 2 til at modernisere ejendomme med markante huslejestigninger til følge. I ønsket om at bremse denne udvikling har det dog vist sig, at ændring af reglerne også kan få store konsekvenser for bl.a. andelsboligforeningerne.

Det forholder sig sådan, at hvis man som andelsboligforening har valgt at bruge valuarvurdering som princip for beregning af maksimalprisen i foreningen – helt i overensstemmelse med andelsboligforeningslovens paragraf 5 – bliver værdien af ejendommen ansat til den kontante handelsværdi som udlejningsejendom, hvor bl.a. beregninger efter boligreguleringslovens paragraf 5, stk. 2 indgår. Derfor har interesseorganisationerne EjendomDanmark og ABF (Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation) bl.a. advaret om betragtelige fald i værdien af andelsboliger med store tab for andelshaverne til følge, hvis indgreb i boligreguleringslovens paragraf 5, stk. 2 bliver gennemført.

Hvad kan I gøre som andelsboligforening?

Trods forskellige skriverier i medierne, er det stadig uvist, hvor vi ender i relation til et eventuelt indgreb i paragraffen. Hvis I som forening anvender valuarvurdering og har spørgsmål til konsekvenserne af et eventuelt indgreb i paragraf 5, stk. 2 for vurderingen af jeres ejendom, anbefaler vi, at I kontakter jeres valuar herom.

Herudover er det vores bedste anbefaling, at man som andelsboligforening lige nu er påpasselig med at opskrive andelskronen og i det hele taget foretager fornuftige hensættelser i regnskabet til at imødekomme eventuelle værditab.

Når det er sagt, er der ikke andet for end at afvente udviklingen i debatten og resultatet af de endelige forhandlinger på Christiansborg, som forhåbentlig ikke falder ud til skade for andelsboligforeningerne.

Foreninger Nyhedsbreve År 2019