Opdatering til bestyrelsen vedrørende corona, nr. 4

Opdatering til bestyrelsen vedrørende corona, nr. 4
21. april 2020

Danmark åbner stille og roligt op

Vi håber, at I er kommet godt tilbage fra påske. En påske som alt andet lige har været noget anderledes, end vi er vant til.

I Newsec er vi tilbage med fornyet energi og klar til at gå et anderledes forår i møde.

Danmark er så småt begyndt at åbne op. Mange børn er sendt i daginstitution og skole, og visse liberale erhverv kan åbne igen. Men der er naturligvis fortsat en lang række tiltag og anvisninger, som vi skal tage højde for et stykke tid endnu.

Newsec deltager fortsat ikke i fysiske møder

Forbuddet mod at samles mere end 10 personer fortsætter, hvilket også betyder, at Newsec fortsat ikke har mulighed for at deltage i fysiske møder førend tidligst efter 10. maj, da vi naturligvis følger myndighedernes retningslinjer.

Som vi nævnte i det forrige nyhedsbrev, har vi gennemført en langt mindre andel af de generalforsamlinger, vi normalt gennemfører i løbet af et forår. Det betyder, at vi nu aktivt vil tage en drøftelse med de mindre foreninger, hvor det vil give mening at gennemføre en alternativ generalforsamling via et virtuelt rum.

Der er alternativer til afvikling af møder og generalforsamlinger

Vi har tidligere nævnt, at Newsec stiller et virtuelt møderum til rådighed for afholdelse af generalforsamlinger samt budget- og regnskabsmøder. I den nuværende corona-situation er denne løsning uden ekstra beregning. Det virtuelle rum fungerer rigtig godt til budget- og regnskabsmøder. Det er dog langt fra alle foreninger, hvor en virtuel generalforsamling vil være egnet. Det handler bl.a. om kompleksiteten af generalforsamlingen og antallet af deltagere. Jeres daglige administrator kender jeres forening rigtig godt og vil derfor snarest kontakte bestyrelsen i de foreninger, hvor en virtuel generalforsamling vil være egnet.

Dialog med erhvervslejere

I Newsec opfordrer vi foreninger med nødlidende erhvervslejere som følge af corona-situationen til at tage en imødekommende dialog med lejerne. Hvis det tyder på at være et forbigående problem, bør foreningen undersøge lejerens betalingsmuligheder, statslige støttemuligheder og evt. mulighed for midlertidig henstand, nedslag i lejen eller lignende.

Har I som forening brug for juridisk sparring eller rådgivning omkring afklaring af denne type spørgsmål, kan I henvende jer til os, hvilket dog kan medføre et særskilt honorar for en juridisk assistance.


Forlængelse af tidsfrist for vand- og varmeregnskaber

Vi gør, hvad vi kan for at få udarbejdet og fremsendt jeres forbrugsregnskaber (vand og varme) i rimelig tid, sædvanligvis 3-4 måneder efter skæring. Mulighederne for at udarbejde regnskaberne på normale vilkår er dog udfordret i denne tid. Helt naturligt er det vanskeligt for målerfirmaerne at sørge for aflæsning af f.eks. manuelle målere. Konkret oplever vi også udfordringer i andre arbejdsmetoder og forlængede leveringstider fra forskellige leverandører.

Inden for lejelovgivningen har henholdsvis Transport- og Boligministeriet samt Erhvervsministeriet af samme årsag netop udstedt bekendtgørelse om fristudsættelse for forbrugsregnskaber. Det har ikke direkte virkning for foreninger (ejere/andelshavere), men det er samme udfordringer, der møder os i mulighederne for at udarbejde og levere regnskaberne.

Efter bekendtgørelserne skal forbrugsregnskaber, der skulle være kommet frem til boliglejerne i perioden 4. april til 3. oktober 2020, herefter først være fremme hos lejerne senest den 4. oktober 2020. Samme frist gør sig gældende over for erhvervslejere, dog for de regnskaber, der skulle være kommet frem 5. april til 3. oktober.

Med andre ord er der en generel udfordring i og dermed accept af, at forbrugsregnskaberne kan risikere at være længere tid undervejs i år.

Foreninger Orienteringsbreve År 2020