Opdatering til bestyrelsen vedrørende corona, nr. 5

Opdatering til bestyrelsen vedrørende corona, nr. 5
19. maj 2020

Anden fase af genåbningen af Danmark er i gang, og det er vi glade for i Newsec. Det betyder, at vi får flere muligheder for at servicere jer.

Vi har igennem de seneste par måneder afholdt mange møder via telefon og via virtuelle platforme. Nogle kunder har også valgt at få afviklet deres generalforsamling virtuelt.

Vi er rigtig glade for, at vi samme med mange af jer har fundet nye og kreative løsninger, uden at vi går på kompromis med foreningsdemokratiet.

Den digitale generalforsamling, som vi har nævnt i et tidligere nyhedsbrev, har haft sin premiere i en andelsboligforening.

Det er et godt alternativ, men vær opmærksom på, at de fleste vedtægter ikke tager højde for muligheden for gennemførelse af en digital generalforsamling. Derfor vil det kræve, at I som forening får det vedtaget samt indføjet muligheden for digital generalforsamling i jeres vedtægter. En god overvejelse for mange og noget som vi vil opfordre jer til at drøfte med jeres daglige administrator.

Newsec deltager igen i fysiske møder - dog med forbehold
Vi deltager igen i fysiske møder under regulerede forhold. Vi er desuden så heldige at have adgang til lokaler dels i Lyngby, Næstved og Aarhus, hvor vi nu har valgt at åbne op for at afvikle generalforsamlinger. Drøft med din daglige administrator, hvilke muligheder der er.

Vi vil også gerne deltage i møder ude hos jer. Dog skal disse foregå udendørs af hensyn til at mindske smitterisikoen. En ufravigelig præmis for deltagelse er, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer følges.

Frem til 8. juni kan vi deltage i møder med op til 10 deltager. Vi kan ligeledes indkalde til generalforsamlinger som ligger efter denne dato, dog med det forbehold at nye retningslinjer ikke er kendte.

Igen vil vi opfordre jer til at drøfte med jeres daglige administrator, hvordan I skal forholde jer.

Foreninger Orienteringsbreve År 2020