Opdatering til bestyrelsen vedrørende corona, nr. 2

Opdatering til bestyrelsen vedrørende corona, nr. 2
25. marts 2020

Vi står fortsat i en ekstraordinær situation, hvor en stor del af det offentlige liv er lukket ned frem til og med den 13. april for at begrænse udbredelsen af coronasmitten.

Siden vi skrev til jer fredag den 13. marts 2020 har regeringen forbudt forsamlinger på mere end 10 personer – såvel indendørs som udendørs.

Det gør det derfor klart for os alle, at det ikke er muligt at afholde generalforsamlinger i den nuværende situation. Vores sædvanlige hverdag og årets hjul må vige for vores sundhed. Vores anbefaling er derfor uændret – vi afventer situationen og udskyder generalforsamlinger til foreløbigt efter 13. april 2020.

I Newsec gør vi fortsat alt for at opretholde vores normale administration og drift af foreningsejendommene, samtidig med at vi tager de nødvendige forholdsregler for at sikre vores medarbejderes sundhed. Derfor afholder vi bestyrelses- og budgetmøder via telefon eller video, hvilket indtil videre har været en stor succes.

Da mange af vores medarbejdere arbejder hjemmefra, og nogle af dem også skal passe børn på grund af lukkede skoler og daginstitutioner, kan I opleve, at jeres administrator arbejder uden for den normale arbejdstid. Vi håber på jeres fortsatte forståelse, og vi gør fortsat alt for at hjælpe jer hurtigst muligt.

Alternativ generalforsamling

Det skal endnu en gang understreges, at en generalforsamling ifølge retspraksis fortsat er gyldig, selvom den gennemføres på et senere tidspunkt end foreskrevet i vedtægterne.

Vi har fået mange henvendelser fra foreninger, der ønsker at høre, om det er muligt at afholde generalforsamlingen på alternativ vis. Medmindre foreningen har en vedtægtsbestemmelse om f.eks. digital generalforsamling eller brevafstemninger, er der som udgangspunkt ikke mulighed for dette.

Hvis det er kritisk og uopsætteligt for foreningen, som f.eks. en risiko for skade på foreningens bygning, hvis et vedligeholdelsesprojekt ikke vedtages eller et økonomisk tab, hvis et lån ikke omlægges, må der findes en alternativ måde at træffe beslutningen på. Det kunne eksempelvis være ved afgivelse af brevstemme. Vi må dog understrege, at et medlem vil kunne gøre indsigelse mod beslutningen, og i sidste ende vil det være op til domstolen at vurdere, om en beslutning under disse vilkår er ugyldig.

Kontakt jeres daglige administrator, hvis I mener, der er kritiske og uopsættelige forhold, som bør behandles på alternativ vis.

Hav fokus på rengøring

I etageejendomme bor vi tæt på vores naboer. Der deles opgang og trappegelænder, vaskekælder, affaldscontainere mv.

For at undgå smittespredning bør der være ekstra fokus på rengøring af dørhåndtag og andre ”flader”, som forskellige mennesker rører ved.

Gode råd ved forsikringsskader

Der er som sådan ikke sket særlige ændringer i forhold til behandling af skadesager, men forsikringsselskaberne er dog meget bevidste om Covid-19 situationen.

Taksatorer m.fl. er derfor blevet informeret om, at der i videst muligt omfang skal udvises hensyn særligt omkring de ønsker, som skadelidte måtte have i forbindelse med besøg fra taksatorer, håndværkere og andre. Derfor er indgangsvinklen, at taksatorerne ringer direkte til skadelidte og aftaler det videre forløb.

Det er derfor vigtigt, at I sender kontaktoplysninger (e-mail og telefonnummer) med anmeldelsen.

Det er altid vigtig med billeder af skaderne, men i disse dage er det endnu vigtigere, da forsikringsselskaberne kan bruge dem til at vurdere skaderne.

I er altid velkomne til at kontakte os, hvis I har spørgsmål om, hvordan I som forening skal forholde jer. Vi opfordrer dog stadig til, at henvendelser sker på mail.
I kan også følge med på newsec.dk, hvor vi løbende opdaterer, hvis der sker ændringer i forhold til Newsecs forholdsregler.
Endnu engang vil vi sige stor tak for den store forståelse for situationen, som vi har mødt i forhold til de beslutninger og ændringer, som vi i Newsec har været nødt til at foretage.

Foreninger Orienteringsbreve År 2020