Godt Nytår Og Orientering Vedr. Corona

Godt Nytår Og Orientering Vedr. Corona
12. januar 2021

Til at starte med vil vi gerne ønske et rigtig godt nytår. Vi håber du og dine nærmeste er kommet godt ind i det nye år, selvom nytåret for mange var lidt anderledes i år. Desværre efterlod vi ikke helt COVID-19 i 2020, hvorfor store dele af Danmark igen er lukket ned for at begrænse udbredelsen af coronasmitten.

Hos Newsec gør vi alt for at opretholde den sædvanlige drift og administration af alle vores kunders ejendomme ud fra de forholdsregler og vejledninger som myndighederne opstiller.

I øjeblikket arbejder alle vores medarbejdere hjemmefra hvorfor arbejdstiden kan være mere flydende for blandt andet at sikre børnepasning. I kan derfor opleve at vi svarer uden for den normale arbejdstid

Newsec-medarbejdere deltager ikke fysisk i møder
Af hensyn til vores medarbejderes og jeres sundhed samt myndighedernes seneste retningslinjer, har vi besluttet, at vores deltagelse i alle fysiske møder indstilles – foreløbigt frem til den 17. januar 2021.

Dette betyder, at allerede indkaldte generalforsamlinger og møder i denne periode sker uden vores fysiske deltagelse, såfremt I vælger at gennemføre dem. Vi gør dog opmærksom på forsamlingsforbuddet som pt. er på 5 personer. Vi tilbyder i stedet at afholde møderne virtuelt, hvilket tidligere har været en stor succes under de nuværende forhold, og har betydet, at møderne kan gennemføres. Kontakt jeres daglige administrator for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe jer.
Bestyrelsen afgør om generalforsamling og møder gennemføres
Det er alene bestyrelsen, der vurderer, om det er forsvarligt at gennemføre en generalforsamling eller et møde, og om det kan gennemføres i overensstemmelse med myndighedernes gældende retningslinjer.

I kan læse mere omkring myndighedernes seneste retningslinjer om arrangementer og forsamlinger her: https://coronasmitte.dk/nationale-tiltag/arrangementer-og-forsamlinger

Vi anbefaler under alle omstændigheder, at I som bestyrelse nøje overvejer, hvorvidt det er nødvendigt og uopsætteligt at gennemføre møder og generalforsamlinger. Det bør bemærkes, at en gennemførelse af generalforsamlingen på et senere tidspunkt end foreskrevet i vedtægterne ifølge retspraksis ikke medfører, at generalforsamlingen er ugyldig.

Kontakt os, hvis I har ændringer
I kan kontakte jeres daglige administrator pr. mail, hvis I har spørgsmål eller ønsker en allerede planlagt generalforsamling eller møde udsat.

Hvis I vælger at gennemføre en generalforsamling eller et møde, vil vi bestræbe os på at bistå jer med rådgivning, indkaldelse og udsendelse af dagsorden samt telefonisk deltagelse i forbindelse med gennemgang af regnskab og budget, i det omfang situationen gør det muligt.

I kan også løbende holde jer orienteret om, hvordan Newsec forholder sig til situationen vedr. coronavirus på vores hjemmeside newsec.dk.

Foreninger Orienteringsbreve År 2021