Boliglov om § 5, stk. 2 er vedtaget

Boliglov om § 5, stk. 2 er vedtaget
19. juni 2020

Sommeren banker på døren, og vi vender tilbage til mere normale forhold. Åbningen af Danmark efter coronaudbruddet er nu udvidet, så forsamlingsforbuddet er hævet fra 10 til 50 personer. Vi deltager derfor i mere udstrakt grad i møder hos jer, men altid ud fra en konkret vurdering af om det kan foregå på forsvarlig vis og i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Det betyder også, at vi allerede nu er i gang med at få afviklet en del af de generalforsamlinger, der er blevet udsat i foråret. Samtidig nærmer sommeren og ferietiden sig med hastige skridt, og det har selvfølgelig indflydelse på den hastighed vi har muligheden for at afvikle generalforsamlingerne i.

Selvom forsamlingsforbuddet skulle blive hævet yderligere i løbet af sommeren kan det være en udfordring at finde et egnet lokale, som opfylder afstandskravene. Derfor kan et alternativ fortsat være at gøre brug af virtuelle møde eller benytte den digitale generalforsamlinger, som vi tilbyder i Newsec.

Den digitale generalforsamling kræver dog, at I som forening får det vedtaget samt indføjet muligheden for digital generalforsamling i jeres vedtægter. I kan drøfte mulighederne med jeres daglige administrator.

Boliglov om § 5, stk. 2 er vedtaget

Som ventet er boligloven om § 5, stk. 2 blevet vedtaget i Folketinget, og træder i kraft allerede den 1. juli.

Vi har skrevet om konsekvenserne i flere nyhedsbreve bl.a. i vores seneste nyhedsbrev, som du kan læse her.

Sidste chance for at indhente valuarvurdering

Valuarvurderingen skal være indhentet inden 1. juli for at andelsboligforeningen kan fastfryse valuarvurderingen. Vurderingen skal således være indhentet senest den 30. juni 2020. Det er derfor sidste chance, hvis en valuar skal nå at indhente relevante dokumenter, besigtige ejendommen samt have vurderingen færdig inden den 1. juli.

Særligt de foreninger, som har regnskabsskæringsdato i løbet af 2020, og normalt indhenter valuarvurderingen senere, bør derfor også nu indhente en ny valuarvurdering, såfremt dette ikke allerede er indhentet.
Foreninger, der ikke tidligere har benyttet sig af en valuarvurdering, bør, hvis ikke allerede foreningen har forholdt sig til dette, tage stilling til, om der skal indhentes en valuarvurdering. Vurderingen kan foreningen derefter vælge blot at have liggende i skuffen til eventuel senere brug.

Generalforsamlinger efter den 1. juli

Valuarvurderingen skal blot være gyldig den 1. juli. Det er derfor ikke nødvendigt at afholde generalforsamlingen før 1. juli. På den førstkommende generalforsamling skal forsamlingen dog tage stilling til, om foreningen skal gøre brug af den indhentede valuarvurdering nu eller om den blot skal ”ligge i skuffen” til senere brug.

Note i årsregnskabet eller en revisorerklæring

Vær opmærksom på, at når regnskaber revideres efter lovens ikrafttræden den 1. juli, skal det fremover fremgå i en note eller en revisorerklæring, at foreningen har indhentet en valuarvurdering inden den 1. juli 2020, som kan bruges eller fastfryses til senere brug.

Hvis I har fået udarbejdet en valuarvurdering i forbindelse med årsrapporten f.eks. med skæringsdatoen 31. december og vedtaget den på en generalforsamling tidligere i år, skal der ikke indarbejdes en note i årsrapporten før næste regnskab. På ikke afholdte generalforsamlinger med samme skæringsdato, skal der imidlertid laves en note eller revisorerklæring, som forelægges på generalforsamlingen.

FSR – danske revisorer er i gang med udarbejdelsen af en standardrevisorerklæring til brug i denne forbindelse.

Belåning af ejendomme

Som nævnt i tidligere nyhedsbreve, skal man være opmærksom på, at kreditinstitutter ikke må ligge en fastfrossen valuarvurdering til grund for vurderingen af foreningens mulighed for belåning. Kreditinstitutter foretager stadig deres egne vurderinger af ejendommens reelle markedsværdi.

Hvis I har nogle spørgsmål til ovenstående, så kontakt gerne jeres administrator.

Med et ønske om en god og solrig sommer.

Foreninger Orienteringsbreve År 2020