Byggesager for Foreninger

Vi styrer jer sikkert gennem hele byggesagen.

En aftale med Newsec gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om. Vi styrer jer godt og sikkert gennem hele byggefasen. Fra sparring med foreningens bestyrelse i den indledende fase, over projektering, udbud og gennemførelse, til den juridiske og økonomiske styring af byggesagen.

Vores rådgivningsydelser i forbindelse med en byggesag er delt op i to dele: sikring af de byggetekniske forhold og sikring af de juridiske og økonomiske forhold. Det sørger Newsecs projektafdeling og foreningsadministration for. ​

Newsec tilbyder alle vores foreninger et bredt udsnit af ydelser i forbindelse med byggeprojekter, herunder også byfornyelsesprojekter. Et samarbejde med os vil sikre en professionel behandling af jeres byggesag ud fra et byggeteknisk, økonomisk og juridisk perspektiv, så I nemt kan bevare overblikket.

  • Projektering Vi udarbejder projektbeskrivelse og tidsplan.
  • Udførelse Vi udarbejder entreprisekontrakt, afholder byggemøder og står for afleveringsforretningen.
  • Opfølgning Vi hjælper med opfølgningen på byggesagen – herunder spørgsmål om finansiering, forsikringsforhold og ibrugtagningstilladelse.

De 4 faser i aftalen 

Her får du et overblik over hele forløbet i en byggesag, der består af fire faser.

Opstartsfasen

Vi arrangerer et opstartsmøde, hvor foreningen og den tekniske rådgiver gennemgår ønsker og krav til projektet, samt det videre forløb. Vi laver en registrering af bygningens eksisterende forhold, udformer en detaljeret finansieringsplan og giver foreningen økonomisk rådgivning. 

Projekteringsfasen

Byggesagsadministratoren sørger for, at der sendes foreløbige varslinger af lejeforhøjelser ud. Derefter udarbejder vi den endelige projektbeskrivelse og tidsplan. Når projektet har været i udbud, vælger den tekniske rådgiver og foreningen en entreprenør i fællesskab. 

Udførelsesfasen

Der indgås kontrakt med en entreprenør. Foreningen og byggesagsadministrator tegner de nødvendige forsikringer og hjemtager midlertidig eller endelig finansiering af byggesagen. Byggearbejdet går i gang, og der afholdes byggemøder undervejs. Når byggearbejdet er udført, er det tid til at afholde afleveringsforretning. 

Opfølgning

Den endelige finansiering skal på plads, og varslingen af boligafgiften/ejerforeningsbidraget foretages. Byggesagsadministratoren tager sig af ændringer af forsikringsforhold og om der er søgt byggetilladelse. Den tekniske rådgiver sørger for ibrugtagningstilladelsen. 

Læs yderligere om de fire faser i brochuren ’Den gode byggesag’ 

Brug for hjælp i din forening?

Så let er det at skifte til Newsec

Renovering af fredet ejendom

Newsec stod for både bygherrerådgivning og byggesagsadministration, da gårdfacaden, vinduer og tag skulle renoveres på ejerforeningen Vestersøhus.

Vil du vide mere?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Jeg vil gerne kontaktes

Kontakt os, hvis du gerne vil høre mere om vores ydelser inden for ejer- og andelsboligforeninger.

Her kan du f.eks. uploade foreningens vedtægt, seneste årsrapport, seneste budget eller lignende.

Puk Rasmussen Salgsansvarlig Direkte +45 45 26 01 27