Key Account Management

One point of entry

Vi ved, at vi leverer den bedste kvalitet og skaber optimal værdi, hvis vi er tæt på kunden.

Derfor udpeger vi en Key Account Manager, der proaktivt tager ansvaret for den løbende dialog med jer og sikrer, at Newsec leverer det aftalte på jeres ejendomsportefølje.

Key Account Manageren er jeres ”one point of entry” i Newsec og sikrer en løbende dialog med andre ansatte og ledere hos Newsec, der arbejder med jeres portefølje.

Ansvar for aftalen

Key Account Manageren er ansvarlig for planlægning af og gennemførelse af opstartsmøder, kvartalsmøder og andre tværgående møder sammen med jer. Vedkommende står også for at udarbejde en produktionsplan for vores leverancer, der bl.a. indebærer at sikre strømlinet og kvalitetssikret rapportering til kunden.

Key Account Manageren har ansvaret for administrationsaftalen og kan derfor også besvare spørgsmål om f.eks. ydelser, honorar, opsigelse, konsekvenser ved salg af ejendomme mv. Key Account Manageren tager også ansvar for at løse opgaverne på tværs af organisationen i Newsec.

Aftaler om nye ydelser og ordrer kan indgås mellem kunden og Key Account Manageren med deltagelse af ledere fra de forskellige afdelinger i Newsec.

  • One point of entry Key Account Manageren er jeres indgang i Newsec.
  • Tæt på kunden Vi ved, at vi leverer den bedste kvalitet og skaber optimal værdi, hvis vi er tæt på kunden.
  • Løser opgaver på tværs Key Account Manageren tager ansvar for at løse opgaverne på tværs af organisationen i Newsec.

Jeg vil gerne kontaktes

Kontakt os, hvis du gerne vil høre mere om, hvordan vi kan optimere værdien i jeres ejendomsportefølje.