Energi og indeklima

Vi rådgiver om energioptimering og realiserbare mål for nedbringelse af CO2-udledningen for jeres ejendomme

I Newsec kombinerer vi vores viden om bygningernes performance med digitale løsninger for at kunne nedbringe klimabelastningen fra vores kunders ejendomme.

Vi bidrager med valide og evidensbaserede anbefalinger til at implementere ESG-strategier og klimamål, og kommer med tiltag til gøre ejendomsporteføljer mere bæredygtige.

Vi kombinerer klimamål med besparelser

Vi gør strategier håndgribelige og målbare, og vi gør det på en måde, der skaber værdi for ejendomsejere på den lange bane.

Newsec tilbyder teknisk projektrådgivning med fokus på at undgå energispild, godt indeklima og opnå de størst mulige besparelser. Vi kommer med forslag til løsningerne, hvor kundens og lejernes forhold inddrages og behandles.

Hos Energi & Indeklima løser vi opgaver inden for:

 • Teknisk projektrådgivning
 • Projektering af tekniske installationer herunder ventilation, køl og CTS-systemer m.v.
 • Energiscreening og klimaaftryk
 • Indeklimamålinger og analyser
 • Tilstandsvurdering af tekniske anlæg samt optimeringspotentiale
 • CO2-regnskaber og benchmark
 • Energiovervågning
 • Bæredygtighed – Den dobbelte bundelinje for klima og økonomi

Vi inddrager altid den unikke fordel, vi har, som administrator og med vores indgående kenskab til den enkelte ejendom gennem den daglige drift.

Når vi arbejder med energi og indeklima, kombinerer vi disse erfaringer og løser opgaverne ud fra et helhedsperspektiv – lige fra det indledende koncept til den færdige overdragelse af et projekt. 

Sæt evidensbaserede mål for CO2-reduktionen 

Når vi leverer C02-regnskab og -benchmark, energiovervågning m.v. af en ejendomsportefølje, indgå disse som naturlige værktøjer i vores dialog med kunden til at kunne fastsætte realistiske og evidensbaserede mål for CO2-reduktion og mål for nedsættelse af ressourceforbruget.

I Newsec rådgiver vi ud fra den dobbelte bundlinje med fokus på at undgå energispild og opnå den størst mulig ressourcebesparelse kombineret med den bedste økonomi i løsningerne. Dette sker altid i tæt samråd med vores kunden og ud fra kundens prioritering og klimadagsorden.

 • Positivt økonomisk afkast Newsec rådgiver med fokus på at opnå den størst mulig besparelse på bundlinjen og største gevinster på toplinjen.
 • ’Real-time’ overvågning af indeklima Vi overvåger varmeudvikling, CO2-udledning og støjniveauer.
 • Få energiløsninger til den rigtige pris Vi arbejder dagligt med indkøb af energiløsninger og sørger for, at du får den bedste pris.

Kontakt mig