Drift & Vedligehold

Vi passer på din ejendom, som var den vores egen

Løbende vedligeholdelse

I den daglige drift sørger vi for, at ejendommens tekniske installationer og anlæg bliver serviceret i tilstrækkeligt omfang, ligesom udvendige og indvendige fællesarealer holdes på det niveau, der er aftalt. Det overordnede ansvar for bygningens drift ligger hos en ejendomsinspektør ansat i Newsec. Ved vedligeholdelsesopgaver udbyder og konkurrenceudsætter vi opgaven på markedsvilkår for at sikre bedste løsninger, gode priser og den højeste kvalitet.

Lejerne i centrum

Vores bygningsdrift har et kommercielt fokus, hvor lejeren og lejerens medarbejdere er i centrum. Det betyder, at vi fastlægger vores drifts set-up på baggrund af mål- og kvalitetsanalyser, undersøgelser af tilfredsheden blandt lejere, driftsdata fra tidligere år samt generelle økonomiske nøgletal.

Inspektørordning

Newsecs projektafdeling tilbyder at være inspektør for foreningsejendomme med ansvar for den daglige drift. 

Inspektøraftalen vil typisk indeholde en sammensætning af ydelser og leverancer, der er nødvendige for, at foreningsejendommen forbliver i god stand og et aktiv for beboerne.

Vigtige parametre i driften tæller bl.a. den daglige drift med både driftsoptimering, rengøring, vintervedligeholdelse, styring af servicefirmaer og ejendomsfunktionærer samt overholdelse af lovpligtige eftersyn og opretholdelse af døgnvagt.

Den daglige vedligeholdelse sker løbende efter aftale med bestyrelsen og på generalforsamlingerne. Større vedligeholdelsesarbejder udbyder vi efter aftale og gennemfører byggeprocessen efterfølgende.
Præcis hvad jeres aftale skal indeholde, tager vi en snak om, når vi besøger ejendommen.

Vurdering af andelsboliger

Newsec kan foretage en vurdering af boligen i forbindelse med salg af en andelsbolig.

Vurderingen bliver udført i overensstemmelse med paragraf 5 i ’Lov om andelsboligforeninger’, ’Lejeloven’ og ABF's retningslinjer. Skjulte installationer og bygningsdele bliver ikke vurderet. I forbindelse med vurderingen foretages der ikke indgreb i konstruktioner eller overflader.

Sælger bærer det fulde ansvar for manglende oplysninger samt skjulte fejl og mangler, som konstateres efter sælgers fraflytning.

  • Årlig tilstandsvurdering af ejendommen Newsec gennemgår ejendommen fra A til Z hvert år.
  • Vedligehold hver dag I den daglige drift sørger vi for, at ejendommens tekniske installationer og anlæg bliver serviceret i tilstrækkeligt omfang.
  • Opsyn med ejendommen Inspektøren sikrer et godt samarbejde med ejendomsfunktionærerne, der arbejder ude på ejendommene.

Kontakt mig

Kontakt os, hvis du gerne vil høre mere om drift og vedligeholdelse af ejendomme.

Hanne Berggren Winter Director Technical Management & Maintenance Direkte +45 45 26 02 42