Stigende afkastkrav, men også indsnævring af rentespænd i 2022

Nye tal viser stigning i afkastkravene i 4. kvartal 2022, men også at de ikke steg i samme takt som renterne. Udviklingen har medført en mærkbar indsnævring af spændet mellem rente og afkastkrav, og har i visse tilfælde resulteret i et negativt spænd for eksempelvis primære boligudlejningsejendomme i København.

newsec-yr-tool
17. februar 2023

Stigende renter pressede afkastkravene på ejendomme i slutningen af 2022
Markant stigende markedsrenter betød et øget pres på afkastkravene i slutningen af 2022. I årets sidste kvartal steg den gennemsnitlige lange realkreditrente fra godt 4 pct. til 4,8 pct., og den kort rente steg endnu mere.

Nye tal fra Newsec viser, at afkastkravene på ejendomme steg i 4. kvartal, men ikke i samme takt som rentestigningen. Det gennemsnitlige afkastkrav for ejendomme steg med 0,2 pct. point. Udviklingen bygger på tal fra Newsec’s YR Tool, og dækker kontor-, butiks-, logistik- og boligudlejningsejendomme i 58 byer og områder i Danmark.

imagei2bk.pngimagerbndg.png

Kilde: Danmarks Nationalbank, Newsec YR Tool

Højere afkastkrav for alle ejendomstyper
Udviklingen gør sig gældende for alle ejendomstyper, men med de største stigninger for boligudlejnings- og detailejendomme.

Udviklingen i 2022 har medført en mærkbar indsnævring af spændet mellem rente og afkastkrav, og har i visse tilfælde resulteret i et negativt spænd for eksempelvis primære boligudlejningsejendomme i København. At afkastkravene ikke har flyttet sig mere, kan muligvis begrundes med den generelle opbremsning i investeringsaktiviteten siden midten af 2022. Effekten af højere renter og et koldere finansielt klima mærkes primært i en lavere investeringsaktivitet som følge af afventende markedsaktører”, siger Morten Jensen, adm. Direktør i Newsec Advisory i Danmark.

Tal fra Newsec YR Tool viser, at afkastkravet generelt er steget lidt mere for sekundære ejendomme, men udviklingen er ikke markant forskellig sammenlignet med primære ejendomme.

Newsec YR Tool viser markedsudviklingen
Newsec udarbejder hvert kvartal et detaljeret overblik over aktuelle niveauer for markedsleje- og afkast i en række byer og område. Rapporten belyser markedsniveauer for ejendomme af forskellig kvalitet (primær, standard og under standard) indenfor kontor, detail, industri- og logistik samt bolig.

Den lavere handelsaktivitet betyder, at der er færre handler at vurdere markedsudviklingen på baggrund af. Newsec’s seneste opgørelse tegner dog et ret klart og entydigt billede af højere afkastkrav på tværs af ejendomstyper og områder i 4. kvartal 2022”, siger Robin Rich, head of research i Newsec Advisory.

Få indsigt i markedsleje og afkast

Se værktøjet her

Kontakt Research:

Robin Rich Associate Director, Head of Research +45 20 60 57 37