Opsigelse og fraflytning af lejebolig

Hvis du som lejer ønsker at opsige din lejebolig skal det ske skriftligt. Du skal udfylde opsigelsesblanketten inde på vores selvbetjening. Er du i tvivl, er du altid velkommen til at kontakte Newsec på telefon 45 26 01 02 eller via mailen kontakt@newsec.dk.

 

Istandsættelse i forbindelse med fraflytning
Når du fraflytter dit lejemål, skal det sættes i stand, så det er klar til indflytning til den næste lejer. I forbindelse med opsigelsen, vil du derfor modtage et bekræftelsesbrev på opsigelsen. Her skal du være opmærksom på, at der står, at lejemålet skal fraflyttes 14 dage/10 hverdage før genudlejningsdatoen. De dage bruges til istandsættelse af lejligheden. Som fraflyttende lejer hæfter du for boligen i istandsættelsesperioden, og du skal derfor betale for leje og forbrug inklusiv el i den pågældende periode. Samtidig skal de forskellige målere aflæses.

Hvis du betaler forbrug til Newsec, giver vi besked til forsyningsvirksomhederne om, at du som lejer fraflytter. Til gengæld skal du som lejer selv sørge for at framelde dig el hos dit elselskab ved fraflytning. Denne information vil også fremgå af bekræftelsesbrevet. Du vil også altid kunne læse betingelserne for fraflytning og istandsættelse i lejekontraktens §11.

Hvis du betaler direkte til forsyningsselskaberne, skal du selv sørge for at afmelde dig.

Som udgangspunkt er opsigelsesvarslet løbende måned plus tre måneder, men der kan være tilknyttet en uopsigelighedsperiode i din kontrakt. Det vil fremgå af din lejekontrakt under §11.


Fraflytningssyn
I forbindelse med fraflytning vil der blive foretaget et fraflytningssyn. Et fraflytningssyn er en vurdering af den nuværende stand af lejemålet, som sammenholdes med indflytningsrapporten. Ved fraflytningssynet har du som lejer ansvaret for, at lejemålet er tomt og rengjort, og at det afleveres i samme stand, som du modtog det i. Ligeledes skal eventuelle kælderrum, loftrum og depotrum også være tømt og rengjort.

Ved fraflytningssyn skal du aflevere nøgler, og du har derfor ikke længere adgang til boligen efter endt fraflytningssyn. Når boligen er afleveret, vil istandsættelsen af lejemålet blive påbegyndt.


Lejer kan selv stå for istandsættelse
Hvis du som lejer selv vil istandsætte dit lejemål, skal du være opmærksom på, at Newsec benytter bestemte farvekoder. Driftslederen/viceværten har informationerne om farvekoderne. Ved istandsættelse af gulve, vil de typisk få en let slibning og to gange lak.

Du skal dog være opmærksom på, at standen af lejemålet skal leve op til Newsecs standarder. Du kan derfor risikere, at synsrepræsentanten vurderer, at lejemålet ikke er korrekt istandsat. I den forbindelse vil du enten skulle lave  hele eller dele af arbejdet om eller betale for, at det bliver ordnet.

Efter endt fraflytningssyn vil der blive lavet en afregning ud fra de udgifter, der er blevet brugt til istandsættelse af lejemålet. Der vil som udgangspunkt gå mellem 6-8 uger fra frigørelsesdatoen, til du modtager opgørelsen i din fraflytningsrapport og et eventuelt resterende beløb fra dit depositum retur, eller en opkrævning. Dog kan der nogle gange gå længere tid, da vi ikke kan afregne, inden vi har modtaget fakturaer for eventuelt udført arbejde.

  • Opsigelse Hvis du ønsker at opsige din lejebolig, skal du udfylde opsigelsesblanketten inde på vores selvbetjening.
  • Istandsættelse ved fraflytning Når du fraflytter dit lejemål, skal det sættes i stand, så det er klar til indflytning til den næste lejer, hvorfor lejemålet skal fraflyttes 14 dage/10 hverdage før genudlejning.
  • Fraflytningssyn I forbindelse med fraflytning vil der blive foretaget et fraflytningssyn. Ved fraflytningssyn vurderes den nuværende stand af lejemålet, som sammenholdes med indflytningsrapporten.
  • Tilbagebetaling af depositum Som udgangspunkt går der 6-8 uger fra fraflytningssyn til du modtager din fraflytningsrapport og et eventuelt resterende depositum retur.

Kontakt os