Newsec Property Outlook

Forår 2023

Tomorrow Never Dies

Newsec Property Outlook belyser den seneste udvikling på de nordiske og baltiske ejendomsmarkeder, og præsenterer forventninger til 2023. Desuden ser rapporten nærmere på en række udsagn om ejendomsinvesteringer i regionen, og undersøger, i hvor høj grad de er sande eller ”myter”.

Ensartet udvikling på ejendomsmarkederne i regionen

De nordiske ejendomsmarkeder havde en stærk start på 2022, men oplevede alle markant faldende investeringsaktivitet og stigende afkast i årets anden halvdel. I alle lande endte ejendomsinvesteringerne lavere end i rekordåret 2021, og der er en generel forventning om et afdæmpet 2023.

Betydelige strukturelle forskelle mellem de nordiske lande

Der er dog også betydelige forskelle mellem de nordiske lande. Eksempelvis tegnede udenlandske investorer sig for under 25 pct. af transaktionsværdien i Sverige og Norge, mens de i Danmark og Finland stod for over 50 pct. I Sverige er markedet præget af mange store børsnoterede ejendomsselskaber. I Danmark er de et fåtal. I Danmark, Sverige og Finland var boligejendomme den mest handlede ejendomstype. I Norge er dette marked helt ubetydeligt.

Newsec Property Outlook undersøger en række udsagn:

  • Køb lavt, sælg højt: I hvor høj grad er det muligt for ejendomsinvestorer at ramme den perfekte timing? Og er risikoen ved at vente på den perfekte timing, at investorerne går glip af andre muligheder?
  • Cash is king: Kan vi forvente at se en øget aktivitet fra institutionelle investorer og andre likvide købere i 2023?
  • Ikke-nordiske investorer skal ”redde dagen”: Hvor afgørende bliver udenlandske aktører for investeringsaktiviteten i 2023
  • Boligejendomme er ikke længere attraktive: Betyder den høje rente og inflation (samt i visse tilfælde politisk regulering) at boligsegmentet ikke længere vil være det mest attraktive?

 

Læs rapporten ved at udfylde formularen.

  •