Newsec Property Outlook

Efterår 2021

Newsec Property Outlook: Norden — et underforsynet logistikmarked.

I den seneste udgave af Newsec Property Outlook præsenteres en række indsigter om industriejendomme i Norden. Newsec konkluderer, at de nordiske logistikmarkeder er underforsynede, og at den stærke interesse fra internationale investorer vil fortsætte med at presse afkastet ned. Rapporten belyser også den seneste generelle udvikling på de nordiske og baltiske ejendomsmarkeder.

 

Centrale indsigter:

  • Trods stigende efterspørgsel fra investorer er der fortsat et stort underudbud af moderne logistikejendomme, der opfylder tidens krav i de nordiske lande.

  • Selvom der ventes et rekordstort nybyggeri af logistikejendomme i 2021 — 0,8 mio. kvm. i Sverige, 0,35 mio. kvm. i Norge, 0,3 mio. kvm. i Danmark, 0,2 mio. kvm. i Finland — vil det tage tid at udskifte den ældre eksisterende bestand med nye moderne ejendomme, der lever op til tidens krav.

  • Afkastet på logistikejendomme er faldet i de senere år, og det begrænsede udbud kombineret med investorernes store efterspørgsel kan bidrage til at presse afkastet yderligere ned.

  • Den store interesse for logistikejendomme er med til at løfte den samlede investeringsaktivitet i Norden.

Download