Det danske ejendomsmarked

Efterår 2021

Den positive udvikling i dansk økonomi fortsatte i 3. kvartal med høj vækst i BNP og beskæftigelse. Genåbning af samfundet har haft en tydelig positiv indvirkning på økonomien. Fremadrettet er forventningerne i dansk erhvervsliv generelt positive, og prognoserne for dansk økonomi peger i retning af, at den høje vækst vil fortsætte i 2022.

Også på ejendomsmarkedet fortsætter den fremgang, der satte ind i slutningen af 2020.

I rapporten kan du læse om de seneste tendenser på ejendomsmarkedet, hvor vi bl.a. ser på følgende emner:

  • I 3. kvartal 2021 blev der handlet ejendomme for 20 mia. kr., og den samlede transaktionsværdi i årets tre første kvartaler var knap 70 pct. højere end samme periode 2020.

  • Den livlige handelsaktivitet er fortsat i 4. kvartal, og 2021 vil uden tvivl overgå 2020. I Newsec forventer vi, at ejendomsinvesteringerne vil være tæt på, eller lidt over, rekordniveauet fra 2017.

  • Udenlandske investorers efterspørgsel efter boligejendomme er den væsentligste årsag til den store investeringsaktivitet. Der er også stor udenlandsk interesse for logistikejendomme. Handlen med kontor- og detailejendomme er derimod begrænset.

  • Ejendomsinvesteringsmarkedet afspejler en situation, hvor der er stor brugerefterspørgsel efter boliger og logistikejendomme, og et udbud, der ikke kan matche det. Situationen er mere balanceret på kontormarkedet, hvor lokale udbuds- og efterspørgselsforhold varierer. Lejemarkedet for detaillokaler er generelt set stadig presset, men der er tegn på bedring.

Se rapporten i større udgave her>>

Kontaktperson

Få analyser på mail

Vil du vide mere?

Hvem er Newsec? Læs mere
Ejendomme til salg / leje Søg ejendomme>>
Analyser Læs mere>>
Newsec Advisory Kontakt os >>