Rapporter

Markedsrapporter om erhvervs- og investeringsejendomme

Dybdegående analyser

Newsecs rapporter giver dig en unik mulighed for at følge udviklingen på de Nordeuropæiske ejendomsmarkeder. Vi leverer markedsrapporter som bl.a. beskriver udviklingen i de følgende segmenter: kontor, bolig, investering, detail, logistik og industri.

Herunder kan du læse vores markedsrapporter. Ønsker du en særlig indsigt, der kræver en skræddersyet rapport, kontakt venligst adm. direktør Morten Jensen.

Newsec Property Outlook, forår 2021

I den seneste udgave af Newsec Property Outlook har Newsec identificeret en række vigtige...

Det danske ejendomsmarked - efterår 2020

Hvor står ejendomsmarkedet i dag her godt 6 måneder efter at Danmark lukkede ned i foråret? Det...

Newsec Property Outlook, efterår 2020

Rapporten fokuserer på de fem vigtigste udviklinger, der er blevet fremskyndet af...

Newsec Property Outlook Forår 2020

Er du interesseret at vide mere om ejendomsmarkedet i Norden og Baltikum? I denne udgave af...

Det Danske Ejendomsmarked forår 2020

Vil du vide mere om det danske ejendomsmarked? Så kan du downloade rapporten her og få indblik...

Newsec Property Outlook Efterår 2019

Newsec tager temperaturen på detail- og butiksejendomme i Norden, og resultaterne viser, at der...

Newsec Property Outlook Forår 2019

I det seneste nummer af Newsec Property Outlook analyserer vi co-working trenden og ser på,...

Det Danske Ejendomsmarked efterår 2018

Det Danske Ejendomsmarked analyserer alle danske ejendomssegmenter i én rapport.

Det Danske Ejendomsmarked forår 2018

Positiv økonomisk udvikling kombineret med politisk stabilitet og et sundt realkreditsystem...

Det Danske Ejendomsmarked 1. halvår 2019

God efterspørgsel efter investeringsejendomme og forsat positiv udvikling i dansk økonomi.

Newsec Property Outlook Forår 2018

Newsec analyserer nogle af ejedomsbranchens temaer for at skille fakta fra fiktion.

Newsec property Outlook Efterår 2017

Ejendomspriserne er steget, transaktionsvolumen har nået rekordhøjder, og industriens aktier...

Det Danske Ejendomsmarked Efterår 2017

2017 bliver, efter alt at dømme, et rekordår på transaktionsmarkedet for ejendomme i Danmark.

Newsec Property Outlook Forår 2017

Det svenske boligmarked har været ét af de hotteste i verden.

Newsec Property Outlook efterår 2016

Efter to måneder med stort set negative afkast i starten af 2016 har de globale aktiemarkeder...

Newsec Y|R Tool

I Newsec Yield & Rent Tool finder du omfattende og dybdegående indsigter om det danske ejendomsmarked. Værktøjet giver overblik over aktuelle niveauer for markedsleje- og afkast på en overskuelig og detaljeret måde.

Vil du vide mere?

Newsec Advisory Kontakt os >>
Solgte / udlejede ejendomme Se cases >>
Nyhedsbrev Tilmeld >>
Analyser Læs mere>>

Investeringsmarkedet for erhvervsejendomme

Newsec Advisory udgiver løbende rapporter om ejendomsmarkedets udvikling i Danmark og internationalt.

Med kontorer i Danmark, Sverige, Norge, Finland og Baltikum samt et internationalt samarbejde med BNP Paribas, har vi både detaljeret indsigt i nationale forhold på ejendomsmarkedet, men kan også tidligt bibringe investorer og markedsaktører interessante perspektiver på udviklingen i bl.a. Skandinavien.     

I rapporten Det Danske Ejendomsmarked, der udkommer forår og efterår, analyseres markedsudviklingen for både kontor-, logistik-, bolig- og detailmarkedet i Danmark. I publikationen inddrages også væsentlige transaktioner og udlejninger, og vi har løbende behandlet temaer som ejendomsbeskatning, økonomiske bobler, digitalisering, deleøkonomi mv.

Det Danske Ejendomsmarked fungerer samtidigt som en pulsmåler, hvori markedets interessenter løbende kan få et overblik og udviklingen i fx leje- og afkastniveauer i de forskellige geografiske områder af Danmark.   

Det Danske Ejendomsmarked udkommer udelukkende digitalt og kan tilgås via denne side, se ovenfor.

Newsec Advisory udgiver også rapporten Nordic Property Outlook, der også udkommer i såvel en forårs- som en efterårsudgave. Rapporten udarbejdes i samarbejde med vores nordiske kolleger i bl.a. Sverige og Norge.

I Nordic Property Outlook analyseres markedsudviklingen i et nordisk perspektiv, og det er muligt fx at sammenstille nøgletal de enkelte lande imellem. Ligeledes behandles også her aktuelle temaer som fx kontormarkedets udvikling i lyset af COVID-19 pandemien.

Et overblik over de forskellige rapporter findes ovenfor.