Valuarvurdering - af Andelsboligforeninger

Valuarvurdering er den mest præcise fastsættelse af andelskronen
Vi kan altid tilbyde at give jeres andelsforening et gratis og uforpligtende tilbud på, hvad vi mener, jeres forening vil kunne værdiansættes til, samt honorar for udfærdigelse af en valuarvurdering. En valuarvurdering vil give jeres forening den mest præcise ejendomsværdi. 

Lad os hjælpe jer med at vurdere jeres forening ved at udfylde formularen eller kontakt os for en uforpligtende snak.

Læs mere om Valuarvurdering 

Ejendomme til salg / leje Søg ejendomme>>
Newsec Advisory Kontakt os >>
Analyser Læs mere>>
Solgte / udlejede ejendomme Se cases >>

Markedsrapporter

Newsec Property Outlook, Efterår 2021

I den seneste udgave af Newsec Property Outlook præsenteres en række indsigter om...

Det danske ejendomsmarked, forår 2021

I lyset af de generelt set positive udsigter for dansk økonomi forventer vi et år med højere...

Det danske ejendomsmarked - efterår 2020

Hvor står ejendomsmarkedet i dag her godt 6 måneder efter at Danmark lukkede ned i foråret? Det...

Valuarvurdering - af Andelsboligforeninger

Forskellige måder at værdiansætte  

Der findes 3 forskellige måder at værdiansætte andele på jvf. ABL§ 5, stk. 2., når det gælder grundlaget for beregning af andelskronen og dermed maksimalprisen for den enkelte andel i forbindelse med salg eller køb. 

Anskaffelsesværdien er generelt den mest konservative. Det vil sige den pris ejendommen er købt for i forbindelse med stiftelse af andelsboligforeningen. I langt den største del af andelsboligmassen er denne pris lav og betragteligt under markedsværdien.

Den offentlige vurdering er nok den mest anvendte, men i visse tilfælde for unøjagtig i forhold til den reelle markedsværdi.

Valuarvurderingen er den tredje og sidste værdiansættelsesform, som er den mest præcise af dem alle, fordi den er baseret på en vurdering af, hvad ejendommen skal koste, hvis den nu blev solgt som udlejningsejendom.

Vores erfaring med valuarvurderinger

Newsec’s vurderingsteam og diplomvaluarer har de seneste år løst en lang række både enkeltstående opgaver og større porteføljevurderingsopgaver for markedsledende private selskaber og investorer. Blandt vores største private kunder kan nævnes STARK, Silvan, Danske Bank, McDonald’s, Heimstaden samt flere af landets førende advokathuse.

På det offentlige område er Newsec i dag vurderingsrådgiver for Finansministeriet, Bygningsstyrelsen, København- og Århus Kommune samt DSB Ejendomme.

På andelsboligområdet, har vi årligt samarbejde med mere end 60 foreninger i København, Storkøbenhavn og Århus om udarbejdelse af valuarvurderinger.

Har du behov for en valuarvurdering? Så kontakt os via formularen ovenfor.