Værd at vide om valuarvurderinger

Hvilke regler gælder for fastfrysning af valuarvurderinger, og hvordan fastsættes andelskronen? Læs med her, hvor Newsec Advisory har besvaret fire hurtige spørgsmål til vurderingen af andelsboligforeninger.

05. juli 2022

Hvad er en valuarvurdering?

En valuarvurdering er per definition den mest nøjagtige metode til at fastsætte andelskronen. Det går i al sin enkelhed ud på, at en valuar fastsætter foreningens værdi ud fra de regler, som fremgår i lov om valuarvurderinger fra 2018.

Valuaren skal, jf. denne lov, vurdere foreningen ved at sammenholde ejendommen med andre ejendomme af samme art og karakter, som er handlet den seneste tid. Personen, som udarbejder valuarvurderingen, skal i Danmark være uddannet valuar eller diplomvaluar. På den måde vil andelsboligforeningen opleve en stor tryghed ved at få en valuarvurdering udfærdiget.

Hvordan fastsætter man andelskronen?

Der findes tre forskellige måder at værdiansætte andele på – anskaffelsesværdien, den offentlige vurdering og valuarvurdering. Når andelsboligforeningen har besluttet, hvilken af de tre muligheder, foreningen vil værdiansætte sig efter, kan den maksimale værdi af andelskronen fastsættes.

Det er på generalforsamling der stemmes om, hvilken andelskrone foreningen ønsker, og det er ofte set at foreninger skærer lidt af den maksimale værdiansættelse for at have en buffer og sikre en stabil andelskrone – det gælder også stabilisering af andelskronen ved f.eks. en større renovering ude i fremtiden.

Kan man fastfryse en valuarvurdering udarbejdet efter d. 30.06.2020?

Nej, det var kun muligt at fastfryse en gyldig valuarvurdering, som blev udarbejdet før d. 30. juni 2020. Foreningen skal derfor være opmærksom på, at hvis de får udarbejdet en ny valuarvurdering, mister foreningen den indefrosne vurdering og har ikke mulighed for at benytte denne igen.

Hvad er vedligeholdelse, og hvad er en forbedring?

Den korte definition af forbedringer i en andelsboligforening vil være: udskiftning eller tilføjelse af noget nyt til ejendommen f.eks. udskiftning af vinduesparti. Det er derfor en forbedring, hvis foreningen skifter deres vinduer til nogle mere energivenlige vinduer, dog er det ikke en 100% forbedring i og med, at foreningen havde vinduer i forvejen. Får foreningen derimod opsat altaner, er det en 100% forbedring, i det foreningen ikke havde altaner i forvejen.

Dog vil altanerne kun tælle som en forbedring, hvis hele foreningen vælger at købe altan, og ikke ved at de enkelte andelshavere køber en. Det vil sige, at hvis andelshaverne selv køber en altan, vil den ikke kunne give ejendommen en værdistigning. Altanerne vil i dette tilfælde derimod gå ind under de individuelle forbedringer, som den enkelte andelshaver selv har fået udført.

Definitionen for vedligeholdelse kunne eksempelvis være at male en trappeopgang eller få en facaderenovering, da det er løbende vedligeholdelse af noget, som eksisterer på ejendommen i forvejen. Af samme grund er det ikke muligt at medtage udgifter anvendt til vedligeholdelse i en valuarvurdering.
Vi I høre mere om, hvordan en valuarvurdering kan hjælpe jeres forening, så find yderligere information eller kontakt Newsec Advisory her.

Foreninger Nyhedsbreve År 2022