Tinglysning – er din ejerforening ordentligt dækket ind?

Tinglysning er et vigtigt element i de fleste foreninger. Det kan bl.a. være med til at minimere usikkerheden om foreningens og medlemmernes rettigheder og forpligtelser. Men tinglysning, samt hvornår og hvorfor det er nødvendigt, kan nogle gange virke uoverskueligt. Læs derfor med her for at blive klogere på, hvad der ligger bag begrebet – og hvad man skal holde sig for øje.

28. februar 2023

Det er altid en god idé at sikre sig, at alting er som det skal være – også i ejer- og grundejerforeninger. Men det gælder også f.eks. parkerings-, gård- og havelaug. Der findes nemlig mange områder i en forening, hvor tinglysning kan sikre orden i sagerne.

Tinglysning er en juridisk proces, hvor foreningens vedtægter eller andre dokumenter registreres i et offentligt register. På denne måde sikres, at dokumenterne er officielt anerkendt og kan stå som bevis på en rettighed eller en forpligtelse.

 

Nye vedtægter – hvad nu?

Hvis foreningen har vedtaget nye vedtægter, er det vigtigt at tinglyse dem i tingbogen for at sikre, at alle medlemmer - både nye og gamle - er informeret om de gældende vedtægter. Tinglysning af nye vedtægter bidrager nemlig også til at beskytte foreningens rettigheder over for eventuelle andre rettighedshavere.

”Det er altid væsentligt at være gjort bekendt med foreningens vedtægter. Heri reguleres de forskellige forhold i foreningen, f.eks. fordeling af vedligeholdelsespligterne mellem foreningen og ejerne, rettigheder og brugsret over fællesarealer, økonomien, generalforsamlinger og sikkerhedsstillelse til foreningen,” forklarer Cathrine Sejberg Jensen, juridisk ansvarlig i Newsecs foreningsafdeling.

Har I vedtaget et nyt sæt vedtægter, men er i tvivl om tinglysningsprocessen, kan det være en god idé at få professionel assistance. Det kan sikre en god tinglysningsproces og håndtere eventuelle udfordringer, der måtte opstå undervejs, sådan at nye vedtægter bliver tinglyst på en sikker og korrekt måde.

 

Vedtægtsændringer

Nogle gange kan man også have besluttet at ændre i de vedtægter, man i forvejen har. Her er det ligeledes essentielt at tinglyse disse.

Hvis en forening har lavet ændringer til vedtægterne, er det vigtigt at tinglyse dem for at sikre, at alle medlemmer i foreningen er bekendt med de nye bestemmelser. Vedtægtsændringer kan eksempelvis omhandle vedligeholdelsesfordelingen mellem foreningen og medlemmerne, sikkerhedsstillelse til foreningen og retningslinjer for afholdelsen af generalforsamlingen.

Ved at tinglyse foreningens vedtægtsændringer, så de klart fremgår af tingbogen, sikrer man et overblik i foreningen, som kommer alle til gode, forklarer Cathrine Sejberg Jensen:

”De tinglyste vedtægter inkl. tillæg afspejler de regler, der gælder i foreningen. Tingbogen giver derfor det samlede overblik for foreningen, sådan at man ikke skal lede i gamle generalforsamlingsreferater for at holde styr på, hvad man har vedtaget.”

 

Tinglysning af sikkerhed til foreningen

Når du bor i en ejer- eller grundejerforening, betaler du løbende din del af fællesudgifterne til driften af foreningen. Men nogle gange sker det dog, at en ejer ikke betaler sine fællesudgifter. Hvis foreningen i det tilfælde har tinglyst sikkerhed (pant) i ejerlejligheden, kan den få dækket sit krav via denne. Det er derfor vigtigt at sikre sig, at størrelsen på sikkerheden matcher behovet.

I størstedelen af landets ejer- og grundejerforeningers vedtægter er der bestemmelser omkring sikkerhed for ejernes betaling af fællesydelser til foreningen. Denne sikkerhed er som oftest et ejerpantebrev eller et skadesløsbrev, der er tinglyst til sikkerhed for foreningens eventuelle mellemværende hos medlemmerne – og dermed en reel sikkerhed, der kan spare foreningen for potentielle økonomiske tab.

Alternativt ser man også, at foreningens vedtægter er tinglyst pantstiftende. Hvis ejerforeningen f.eks. har fået tinglyst pantstiftende vedtægter med pant i en ejerlejlighed, ville dette pant dække den til enhver tid værende ejers misligholdelse.

 

Tinglysning og aflysning af servitutter

Det er vigtigt at de rettigheder og forpligtelser tinglyses, så det til enhver tid kan fastslås, hvad der gælder i forholdet mellem ejerne og naboerne. Det er også vigtigt, at tingbogen altid er opdateret. For at sikre dette, så tingbogen kun indeholder gyldige servitutter, skal man huske at aflyse og slette gamle servitutter, der ikke længere er gældende.

”Som forening kan det være relevant at tinglyse eller aflyse servitutter, der regulerer rettigheder og pligter for ejendommen og dens ejere eller naboejendommene. De fleste foreninger har allerede tinglyste servitutter, som kan omfatte bestemmelser om gavlisolering, tagvinduer, naboernes færdselsret over ejendommen, dræn og meget mere,” forklarer Cathrine Sejberg Jensen og uddyber:

”Det er vigtigt at tinglyse sådanne rettigheder og forpligtelser, så det altid er klart, hvad der gælder i forholdet mellem ejerne og naboerne.”

Uanset om I har lavet nye vedtægter eller skal ændre i eksisterende, hjælper Newsec jer gerne. Og har din forening spørgsmål om tinglysning, servitutter eller ønsker et tilbud på en opgave, er I velkomne til at kontakte os for en kort og uforpligtende vejledning ved at sende en e-mail til forening.info@newsec.dk.

Property Asset Management Foreninger Andelsboligforeninger Ejerboligforeninger Nyhedsbreve