Digitale løsninger der gør betyrelsesarbejdet lettere

Bedre muligheder for at ordne bestyrelsesarbejdet hurtigt, og når det passer en selv, er et ønske i mange ejer-og andelsboligforeninger. Derfor har vi i Newsec introduceret kommunikations-platformen ProBo til de mange foreninger, vi administrerer.

17. november 2022

Med ProBo ønsker vi at levere en løsning, der dækker kundernes behov for en sikker og brugervenlig platform for kommunikation, dokumenthåndtering og digitale værktøjer.

Vi har længe levet med samfundets voksende forventninger til digitale løsninger – men på kort tid er den efterspørgsel accelereret. Det er senest set ved vores aktuelle energikrise, der får os alle til at holde et intenst blik på en app, så vi kan vaske tøj, når prisen på strøm er lavest. Det har en direkte indflydelse på vores adfærdsmønstre.

Det samme gælder vores higen efter digitale værktøjer, der kan gøre livet lettere for os. En moderne digital platform til foreninger skal være alsidig i langt større omfang end hidtil – og er derfor et nødvendigt sted at investere, når man ser på, hvad vores kunder forventer i dag, lyder det fra Kent Dupont Walhøj, der er Head of Associations hos Newsec:

”Der har været mange udfordringer, som har skubbet på for forbedrede løsninger. Ikke bare energikrisen, men også coronapandemien har givet udviklingen mod øget digitalisering i alle brancher et gevaldigt skub. Her blev accelerationen meget tydelig i det offentlige, hvor man skulle omstille sig meget hurtigt, fordi borgere eksempelvis ikke længere kunne gå ned på borgerservice med deres henvendelser. I den tid måtte de fleste andelsboligforeninger også ty til nye løsninger, som eksempelvis digitale generalforsamlinger,” siger han.

Adgang på brugernes præmisser
En stor grad af digitaliseringen ligger i, at forbrugerne gerne vil kunne tilgå oplysninger, dokumenter og beskeder, hvor og når de vil. De vil være selvhjulpne, og i ejer- og andelsboligforeningerne kommer det til udtryk, når bestyrelsesmedlemmer, også uden for normal arbejdstid, ønsker at søge de informationer, de har brug for, 24/7.

”En del af den teknologiske udvikling bliver drevet af den impact, som omverdenen har på os. Andet kan vi selv være med til at drive. Som almindelig forbruger har det været en trend i mange år, at vi gerne vil være selvhjulpne; vi vil gerne søge den information, som vi ønsker på det tidspunkt, der passer os. Altså ikke nødvendigvis i kontortiden fra kl. 9-16, og det er blandt andet noget af det der gjorde, at vi i Newsec har besluttet, at vi bliver nødt til at accelerere de platforme, som vi benytter i dialogen med vores kunder,” fortæller Kent Dupont Walhøj og uddyber:

”Når man løser opgaver som del af en forening, sker det for mange bestyrelsesmedlemmer uden for den normale arbejdstid. Først efter aftensmaden er ryddet af bordet, og ungerne gået til ro, så er der tid til at forsøge at kontakte sin administrator på telefonen. Men efter telefontiden kl. 9-16, så er eneste mulighed en mail, hvis man ikke skal vente til dagen efter. Der kan hurtig gå to til tre dage, før der er svar – især hvis det er hen over en weekend. Det forsinker hele processen. Den forsinkelse kan vi ofte løse eller eliminere helt med kommunikationsplatforme som Probo.”

En varm modtagelse
Kent Dupont Walhøj mener, at ejer- og andelsboligforeningerne er klar til at tage en lang række digitale løsninger til sig. Han ser også eksempler på andelsboligforeninger, der har taget online ventelistesystemer til sig, fordi det skaber transparens og strømliner ventelistearbejdet, som mange foreninger selv varetager i dag.

Newsec har introduceret informations- og kommunikationsplatformen Probo for omkring 50.000 brugere i deres boligforeninger, og markedets parathed har allerede været tydelig ved modtagelsen af den nye platform:

”Hos Newsec har vi lanceret platformen til mere end 50.000 brugere, og i forhold til mængden af kunder vi har i Newsec, så har det virkelig overrasket os, hvor glade langt de fleste har været. Vi har fået flere positive tilbagemeldinger, og mange har i den grad allerede taget platformen til sig,” siger Kent Dupont Walhøj.

Newsec tilbyder med Probo:

  • Bestyrelsesmedlemmer har adgang til alle vigtige dokumenter, som eksempelvis budgetter og referater
  • En ekstern revisor kan også få adgang
  • Mulighed for at sende indkaldelser ud til eksempelvis generalforsamlinger
  • Beboerkommunikation, hvor de enkelte andelshavere kan kommunikere med en eller flere af foreningens andre andelshavere
  • Probo kan også erstatte den fysiske opslagstavle med en digital skærm i opgangen
  • Probo muliggør at der kan oprettes en hjemmeside til foreningen
  • Forpligtelser i forhold til GDPR og hvidvaskningsloven bliver også understøttet med Probo
  • Adgang fra både pc og smartphones
Foreninger Andelsboligforeninger Nyhedsbreve År 2022