Orientering om årets generalforsamling

Facade bygning
26. marts 2021

Foråret og vores højsæson for generalforsamlinger er godt i gang. Vi er desværre stadig påvirket af de mange hensyn og restriktioner, der er nødvendige at tage for at begrænse udbredelsen af coronasmitten i Danmark.

De fortsatte restriktioner kommer med stor sandsynlighed også til at påvirke den måde, hvorpå jeres forening vil kunne afvikle årets generalforsamling.

Vi tilbyder fortsat at afholde generalforsamlingerne virtuelt, hvilket tidligere har været en stor succes under de nuværende forhold. I kan kontakte jeres daglige administrator, hvis I vil høre mere om, hvordan vi kan hjælpe jer med det.

Som led i regeringens genåbningsplan er det nu også blevet tilladt for foreninger at samle op til 50 personer udendørs, mens forsamlingsforbuddet indendørs fortsat er på fem personer. Det betyder, at det for nogle foreninger bliver muligt at afholde jeres generalforsamlinger og bestyrelsesmøder fysisk udendørs, hvilket vi ved, at nogle foreninger er interesserede i. I Newsec vil vi gerne assistere jer i forbindelse med de udendørs møder og generalforsamlinger, dog under nogle forudsætninger, som vi gerne vil orientere om her. 

En afholdelse af generalforsamling udendørs forudsætter:

  • at udendørs møder afholdes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende retningslinjer fra myndighederne
  • at det så vidt muligt sker under en overdækning (eks. i et åbent telt), så vi er mindre afhængige af vejrforhold 
  • at vejrforhold tillader det, såfremt der ikke er mulighed for overdækning
  • at Newsec kan beslutte ikke at deltage i møder den pågældende dag, hvis vejrudsigten på dagen melder om vejrforhold, som ikke muliggør forsvarlig afvikling af mødet, eller hvis vejrhold ændrer sig under mødet
  • at ovennævnte forudsætninger aftales med bestyrelsen samt fremgår af indkaldelsen til mødet.

I Newsec ønsker vi fortsat at passe godt på jeres medlemmer. Derfor er det vores klare anbefaling, at bestyrelsen nøje overvejer, om årets generalforsamling bedst kan afholdes virtuelt eller fysisk under de nuværende forhold.  

I er altid velkomne til at kontakte jeres administrator, hvis I har spørgsmål om afholdelse af jeres generalforsamling. 

Property Asset Management Foreninger Orienteringsbreve År 2021