Nu kan du klage over din ejendoms offentlige ejendomsvurdering

En lovændring i december 2020 har gjort det muligt for nuværende og tidligere ejere af erhvervsejendomme, som bl.a. omfatter andelsboligforeningsejendomme, at klage over de ejendomsvurderinger, der er foretaget i perioden 2013-2020. Ønsker du at klage? Her er, hvad du skal overveje, inden du indgiver din klage.

16. juni 2021

Fra medio marts er Vurderingsstyrelsen begyndt at udsende breve om klageadgang for de historiske ejendomsvurderinger til ejere af erhvervsejendomme – på trods af at nye vurderinger ikke er udsendt. Årsagen hertil er, at grunde til erhvervsejendomme anses for at være undervurderede i det gamle vurderingssystem fra 2012. Derfor vedtog Folketinget i december 2020 at ophæve muligheden for automatisk at få tilbagebetalt for meget betalt ejendomsskat for tidligere år, da kun relativt få ville få tilbudt en tilbagebetalingsordning.

Det skal du overveje, inden du klager
Ejendomsvurderingen skal afspejle ejendommens handelsværdi – det gælder både efter den tidligere vurderingslov og efter den nugældende ejendomsvurderingslov. Ligeledes skal grundværdien fastsættes til grundens handelsværdi i henhold til gældende lokalplan, bebyggelsesprocenten og grundens beskaffenhed, det vil sige jordens bæreevne eller lignende.

  • Overvej om din grundværdi kan nedsættes, således at ejendomsskatten ligeledes vil blive nedsat. Foretag en realistisk vurdering af, hvorvidt grundværdien overstiger grundens handelsværdi efter prisforhold i det år, ejendomsvurderingen er foretaget.
  • Du kommer ikke uden om Bygnings- og Boligregistret (BBR). Gå din ejendoms registreringer i BBR igennem. Det er vigtigt, at registreringerne i BBR matcher ejendommens forhold. Eksempelvis kan der være nedrevet bygninger, men som ikke fremgår i BBR-oplysningerne, og det er et problem, da det er oplysninger i BBR, der fastsætter værdien af ejendommen og danner grundlag for beregning af både boligskat og salgsværdi.
  • Ligeledes skal du være opmærksom på, om der er frasolgt grundareal, som heller ikke er blevet registreret i BBR.

Hvornår er der klageadgang?
Du skal indsende din klage senest 90 dage fra datoen på brevet fra Vurderingsstyrelsen. Du får også tilbudt klagemulighed, når den første nye ejendomsvurdering for ejendommen udsendes.

Nye ejendomsvurderinger på vej
Vurderingsstyrelsen vurderer ejerboliger fra omkring sommeren 2021, og herefter vil erhvervsejendomme blive vurderet. De nye vurderinger udsendes efterfølgende i etaper.

Nyhedsbreve