Huskeseddel til foreningens arbejdsdage

Står foreningens arbejdsdag for døren? Du får her gode råd til, hvordan I bedst kan planlægge dagen på forhånd og få styr på arbejdsopgaverne, kollektiv ulykkesforsikring og proviant til dagen.

16. juni 2021

Der er mange penge at spare, hvis foreningens beboere mindst en gang om året trækker i arbejdstøjet og sammen tager sig af de fælles faciliteter eller udearealer, der trænger til en kærlig hånd. De fleste foreninger har da også en eller flere fælles arbejdsdage i løbet af året, men det er ikke alle foreninger, der på forhånd har skabt sig et overblik over hvilke arbejdsopgaver, der står øverst på listen.

Herunder finder du en række gode råd til, hvordan I sammen i jeres forening kan få struktur på arbejdsdagen og undgå at bruge tid på planlægningen på selve dagen.

Beslut arbejdsopgaver på generalforsamlingen
På den ordinære generalforsamling, som afholdes en gang om året i både andelsboligforening og ejerboligforening, er bestyrelsen og henholdsvis andelshavere og ejere samlet. Derfor vil det være oplagt at tilføje et punkt til dagsordenen, der hedder fælles arbejdsdag, hvor I kan aftale dagens arbejdsopgaver og praktikken omkring dagen.

Send dagens program ud på mail til alle beboere
Som regel vil der være flere af de samme arbejdsopgaver, som går igen på den årlige arbejdsdag. Det kan være pudsning af vinduer i opgang og ved bagtrappe, rengøring og oprydning i kælderrum og/eller vaskerum, reparation af diverse småting og lugning af ukrudt. Alligevel er det en god idé at få dem skrevet ned og sendt ud til beboerne på forhånd, så alle er med på, hvad årets arbejdsdag kommer til at gå med. Dertil kan der også komme større vedligeholdelsesopgaver, hvorfor det kan være en god idé at danne sig et overblik og på forhånd beslutte, om det er maling af stakittet, reparation af gyngestativet eller noget helt tredje, der trænger mest. Samtidig er det en god idé at anføre, hvad tid arbejdsdagen starter, hvornår der er frokostpause, og hvad tid dagen slutter.

Hvem står for indkøb?
Er der et stakit, der skal males eller repareres? Så sørg for at aftale på forhånd, hvem der køber maling og sørger for, at værktøjet er i orden, så I er forberedt og kan udnytte tiden bedst muligt.

Planlæg en fælles frokost
En fælles frokost for alle deltagende kan være et hyggeligt afbræk på dagen. Tag stilling til på forhånd, hvem der bestiller frokost og står for opdækning og afrydning.

Tegn en kollektiv ulykkesforsikring
Det er foreningens ansvar at sørge for, at alle andelshavere er dækket af den rigtige forsikring og sikret hjælp, hvis der skulle ske en ulykke til jeres fælles arbejdsdag. Det er en god idé at tegne en kollektiv ulykkesforsikring, der dækker skade på de beboere, der deltager i fælles arbejdsdage.

Spark dagen i gang med en kop kaffe
Få så vidt muligt det bedste ud af jeres fælles arbejdsdag. Start dagen med en kop kaffe, hvor I kan hilse på hinanden og samtidig uddelegere dagens opgaver.

Er jeg forpligtet til at deltage i arbejdsdagen?
Som andelshaver eller ejer er du forpligtet til at deltage i foreningens fælles arbejdsdag, hvis det står i foreningens vedtægter. Der kan være særlige regler i din forening, så spørg din bestyrelse eller eventuelt administrator, hvis du er i tvivl.

 

Nyhedsbreve