Har du styr på de nye altanregler i København?

Der har været stor debat om forslaget til nye indskrænkende altanretningslinjer i København. Vi giver dig her en status på de nye retningslinjer for altaner, som netop er blevet vedtaget i Købehavns Kommunes Borgerrepræsentation.

16. juni 2021

Den 18. maj sidste år drøftede Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune, om de gældende retningslinjer for altaner er tilstrækkelige i forhold til at varetage Københavns arkitektoniske kulturarv og kvaliteter, såsom byliv, gårdmiljøer og dagslys. Der blev derfor udarbejdet et sæt nye retningslinjer, der blev forelagt Teknik- og Miljøudvalget den 17. maj 2021.

Der var en del diskussion omkring de forelagte ændringer på mødet i Teknik- og Miljøudvalget, og Dansk Folkeparti valgte at sætte Kommunestyrelseslovens paragraf 23 i spil, som betyder, at Københavns Borgerrepræsentation skulle behandle sagen, før ændringerne til kommunens altanretningslinjer kan træde i kraft.

Ændrede altanretningslinjer endeligt vedtaget
Borgerrepræsentationen drøftede retningslinjer for altaner på et møde den 3. juni 2021, og den 9. juni 2021 blev det vedtaget, hvilke retningslinjer der gør sig gældende, når det kommer til altaner i København. Konklusion er som følger:

  • De nuværende altanregler for gårde bibeholdes.
  • Reglerne for altanerne på facaden fastholdes med undtagelse af ejendomme i SAVE-værdi 1 og 2 (meget høj bevaringsværdi), der fremadrettet vil få sværere ved at få tilladelse til altaner.

De nye regler træder i kraft 1. juli 2021. Har du allerede ansøgt om byggetilladelse efter de gamle regler, så finder disse anvendelse på sagen.

Nyhedsbreve