Fremtidens varmeforbrug er fjernaflæseligt

Der er nye krav på vej for målingen af varmeforbrug. Allerede fra næste år vil beboere i lejligheder modtage månedsvis information om deres forbrug i fyringssæsonen. Og i 2027 må der kun anvendes målere, der er fjernaflæselige. Baggrunden er direktiv fra EU. Mange har allerede de moderne målere, der giver lettere adgang til information om, hvor meget varme der bruges i hjemmet.

15. december 2021

Hyppige, fjernaflæselige målinger af forbrug bliver en del af fremtiden. En ny ændring i EU’s direktiv betyder i dansk regi at ’målerbekendtgørelsen’ ændres, så der fra 2027 kun må anvendes målere, der er fjernaflæselige. Det betyder også, at de gamle fordampningsmålere ikke må anvendes fra udgangen af 2026 og derfor skal udskiftes inden. Her er det altså slut med manuel forbrugsmåling. Af samme grund bliver målere, der ikke lever op til de krav, ikke længere monteret i nye boliger i dag. 

De nye krav vil sikre, at hele processen omkring aflæsningen af målere bliver lettet for alle parter. Forbrugerne, målerfirmaerne og fjernvarmeselskaberne kommer alle til at lettes i arbejdstimer og logistik, idet målerne kan aflæses, uden der behøves adgang til de rum, hvor målerne er placeret. 

De nye krav skal være med til at understøtte den teknologiske udvikling på området og den almindelige praksis i branchen, der allerede er ved at være velimplementeret herhjemme, hvor de fleste boliger har fjernaflæselige målere. Og det er ikke det eneste tiltag, der er på vej. 

Hold øje med dit forbrug – det betaler sig

Allerede fra 2022 bliver det et krav, at beboere med fjernaflæste målere modtager forbrugsoplysninger en gang om måneden i fyringssæsonen. Det blev besluttet i ændringerne af den såkaldte ’faktureringsbekendtgørelse’. Den bygger videre på kravene fra 2020, der stillede slutbrugerens forbrugsoplysninger hyppigere til rådighed end førhen, nemlig en til to gange årligt, alt efter hvilken måler, der er i boligen. Men nu skrues der op for hyppigheden af information. 

Formålet er, at man med løbende forbrugsoplysninger får et godt redskab til at styre varmeforbruget og sikrer, at hverken forbrug eller økonomi stikker af. Hos ista, der måler forbruget i mange ejendomme, giver det en klar fordel for forbrugeren at få indsigt i.

”Beboerne får muligheden for hurtigt at opfange uhensigtsmæssigheder, justere og rette op, således at de undgår overraskelser og ekstraregninger i forbindelse med den årlige afregning. Derudover får beboerne et værktøj, der kan hjælpe dem til aktivt at yde deres bidrag til energieffektiviseringen,” lyder det fra Michael Gessner Nielsen, Operations Manager hos ista. 

Spar penge og på CO2-udledningen

Det løbende overblik over forbruget i fyringssæsonen kan spare beboere for penge, klimaet for et aftryk og give et fingerpeg om, hvordan ens forbrug ligger i forhold til gennemsnittet. Som det har været før, fik beboeren ofte denne indsigt for sent til, at de kunne rette op.

”Tidligere kunne der gå op til mere end et år før beboere kunne se den økonomiske konsekvens af deres forbrug. Forbruget for januar i det ene år kunne f.eks. først være synligt med det årlige varmeregnskab året efter. Og der er det for sent. De månedlige forbrugsoplysninger gør det muligt for beboerne hurtigt at se resultatet af deres forbrug og konsekvensen af deres adfærd, om den måtte være positiv eller negativ, allerede måneden efter,” lyder det fra Michael Gessner Nielsen. 

Med indførelsen af det nye tiltag er det vigtigt at fastslå, at der er tale om en månedlig forbrugsinformation – ikke en afregning.

Både initiativerne for 2022 med at forøge beboernes bevidsthed om deres forbrug, og det overordnede krav om udelukkende at have fjernaflæselige målere i 2027, er en del af et større klimaindsats fra EU. 

Forbrugsoplysningerne skal nemlig medvirke til, at man i 2030 får nedbragt CO2-udledningen og kan opnå målet om at øge energieffektiviteten med 70 %. 

Andre lande i EU har allerede taget lignende tiltag i brug. Her viser de løbende forbrugsinformationer at have en positiv effekt. Her rapporteres foreløbigt om fald på over 10 % i forbruget i visse lande. 

Kravet om fjernaflæselighed vil gælde målere og varmefordelingsmålere til måling af opvarmning, køling og varmt brugsvand. 

Foreninger Nyhedsbreve År 2021