Fremleje i andelsboligforeninger - Newsec afliver myterne

Reglerne for fremleje i andelsboligforeninger kan til tider være kringlede, og der hersker mange myter på området. Læs med her i anden del, hvor vi lægger ud med at aflive den måske største myte på området, den såkaldte 2-årsregel.

15. december 2021

Gik du glip af første del af artiklen om fremleje i andelsboligforeninger, kan du finde den her på vores hjemmeside. 

Myte 1: 

Min fremlejetager har krav på at overtage min bolig efter en lejeperiode på to år 

Nej, det er en udbredt misforståelse, at hvis du fremlejer din andelsbolig i mindre end to år, kan du altid komme af med din fremlejetager – og bliver det længere tid, så fanger bordet. Nogle andelsboligforeningers vedtægter giver mulighed for at fremleje i op til tre eller flere år, dog siger de fleste andelsboligforeningers vedtægter op til to år. 

Der er desuden ingen forskel i reglerne om opsigelse, hvad enten du fremlejer i et eller flere år. Det er reglerne omkring opsigelse i lejeloven, der gælder, og der er kun meget begrænsede muligheder for at smide en lejer ud, uanset hvor længe eller hvor kort tid vedkommende har boet i boligen. 

Det afgørende her er reglerne om tidsbegrænsede lejemål, hvor det kan være gyldigt aftalt i lejekontrakten, at lejeperioden gælder for en begrænset periode, der på forhånd er fastsat. Det er din begrundelse for at fremleje på en tidsbegrænset kontrakt, der er afgørende for, om du kan komme af med din fremlejetager igen. 

Eksempler på lovlige begrundelser for en tidsbegrænset kontrakt er bl.a. dem, som omtales i ABF’s vedtægter eller lejeloven for midlertidigt fravær, f.eks. ved studieophold, ferieophold, institutionsanbringelse eller lignede. 

Du skal i øvrigt være opmærksom på, at hvis du lader din fremlejetager blive boende efter udløbet af den i lejekontrakten fastsatte tidsbegrænsning for lejeperioden, kan du stå med et problem. For så har fremlejetageren som udgangspunkt krav på at blive boende på almindelige vilkår, og du risikerer samtidig at fremleje i strid med andelsboligforeningens vedtægter. 

Myte 2: 

Jeg kan let få dispensation fra bestyrelsen til at fremleje, hvis jeg har en god undskyldning 

Nej, det afhænger af vedtægterne i netop din andelsboligforening. Mange tror fejlagtigt, at de kan få dispensation, hvis de har en god grund hertil. Hvis andelsboligforeningens vedtægter er formuleret som ABF’s standardvedtægter, eller de henviser til de samme bestemmelser i lejeloven, kan bestyrelsen ikke give dispensation, hvis du f.eks. vil flytte sammen med din kæreste for en ’prøveperiode’. 

Det gælder også, hvis du har købt en ny bolig og vil fremleje, fordi du ikke kan få solgt din andelsbolig til den ønskede pris. Det skal stå i andelsboligforeningens vedtægter, hvis bestyrelsen skal have mulighed for at give dispensation. 

Myte 3: 

Jeg kan nemt fremleje et værelse i boligen

Det er korrekt, at mange andelsboligforeningers vedtægter giver mulighed for, at du kan leje et eller flere værelser ud, uden at det er på de særlige betingelser, som fremleje ofte er. Men mange overser, at værelsesudlejning forudsætter, at andelshaveren også selv bor i andelsboligen. Du kan derfor ikke flytte og omgå betingelserne for fremleje ved at leje et eller flere værelser ud. 

Myte 4: 

Jeg kan starte med at fremleje - og så se tingene an

Som udgangspunkt nej. Det kan være forskelligt fra andelsboligforeningers vedtægter, men som udgangspunkt er der ud over bopælspligten også en indflytningspligt. Det vil sige, at du også er forpligtet til at flytte ind i din andelsbolig. Mange tager fejl, køber en andelsbolig og tror, at de kan få lov til at fremleje med det samme og så senere flytte ind. 

Men indflytningspligten gælder på lige fod med bopælspligten, og du vil derfor være forpligtet til at flytte ind og overholde bopælspligten, før du kan få lov til at fremleje. Dette står klart og tydeligt i nogle vedtægter, f.eks. ved at du først må fremleje, når du har boet i din andelsbolig i et, to eller flere år. 

Hvis ikke vedtægterne siger det så præcist, afhænger det af praksis og vedtægterne i øvrigt, men som udgangspunkt skal du regne med at skulle flytte ind og overholde bopælspligten for i hvert fald 6-12 måneder.

I Newsec anbefaler vi, at du som andelshaver sætter dig ind i gældende regler for fremleje og følger dem. Du kan som andelshaver blive ekskluderet af foreningen på grund af manglende indflytning, fraflytning i utide og/eller manglende overholdelse af bopælspligten samt ulovlig fremleje. Det betyder i værste tilfælde, at du kan blive forpligtet til at fraflytte din bolig, som bestyrelsen derfor kan sælge på dine vegne. 

Foreninger Nyhedsbreve År 2021