Fem råd til el-ladestandere

De favorable afgifter på elbiler samt et større udvalg har de seneste år fået danskerne til at vælge de grønne biler til. Det stiller nye krav til opladning af el- og hybridbiler, hvorfor flere foreninger ønsker at få sat ladestandere op. Men der er mange faldgruber på vejen fra ønske til realitet.

05. juli 2022

Andelen af el- og hybridbiler er tidoblet på fem år, så man i slutningen af 2021 passerede 100.000. Og med en politisk ambition om at nå en million af de grønne biler på vejene i 2030, så er der god grund til, at man ønsker ladestandere ved bopælen.

Mens det er forholdsvis simpelt at opstille ladestandere ved parcelhuse, så er det mere komplekst, når det handler om lejligheder i en forening. Derfor har vi samlet fem råd, foreninger skal holde sig for øje, når de skal beslutte sig for at anskaffe ladestandere.

1. Afdæk behov og forhold

Før der kan sættes strøm til processen, skal man kende de faktiske forhold i foreningen, så det sikres at flest muligt får glæde af ladestanderne. Her handler det bl.a. om at undgå, at de samme biler optager ladepladsen og have en klar strategi for at afdække beboeres ladebehov – som også tager højde for en fremtid, hvor flere af beboernes biler vil køre på el. Af den grund er det vigtigt, at de ladeløsninger der etableres er skalerbare, så de, når behovet opstår, kan udvides på en relativt nem og billig måde.

Det er Newsecs generelle anbefaling, at foreningen regulerer etableringen, driften og vedligeholdelsen af ladestandere i vedtægten. Derfor bør et forslag om etablering af ladestandere også indeholde vedtægtsændringer. Det samlede forslag skal således vedtages med det flertal, en vedtægtsændring kræver. Hertil kommer, at der kan være behov for yderligere regulering af brugen af ladestanderne i et p-ordensreglement, hvor den dagligdags anvendelse kan beskrives nærmere.

Netop parkering er en generel udfordring, særligt i de større byer, ved at have nok p-pladser til ladestanderne. Det er et problem, der kan blive en stor udfordring over tid.

P-pladser

Etableringen af ladepladser er til for, at de kan anvendes til opladningsbiler. Så for at undgå, at benzin- eller dieselbiler holder på ladepladserne, kan foreningen overveje, om det kan besluttes, at ladepladserne kun må anvendes af opladningsbiler.

Derudover kan opladningsbiler, der holder på en ladeplads, når de ikke oplader eller er fuldt opladte, spærre for at andre kan komme til. En overvejelse kan derfor være en tidsbegrænsning ved ladepladserne – og gældende i et afgrænset tidsrum af dagen, så man f.eks. ikke havner i en situation, hvor man skal flytte bilen meget sent eller tidligt på dagen.

Når beslutningerne er truffet, bør anvendelsen af parkeringspladserne indskrives i foreningens ordensreglement for at sikre, at der kan laves evt. henstillinger til de beboere, som ikke overholder parkerings- og ladeanvisningerne.

2. Uforudsete omkostninger

Faldgruberne ved el-ladestandere er mange, og den forkerte løsning kan være besværlig og bekostelig at rette op på. Hos Newsec hjælper vi gerne med at rådgive foreningen, så beboerne har det rette grundlag til at træffe den beslutning, der passer bedst til netop dem – og tager højde for økonomien i det lange løb. Ved anskaffelsen af ladestandere kan der nemlig komme udgifter hen ad vejen.

En af de parametre, man skal være opmærksom på, er hvilke vilkår du har ved den strøm, du får ind. Her bør foreningen særligt have øje på, om stikledningen er overdraget til foreningen eller ej. Stikledningen er den ledning, der fører strømmen ind til ejendommen. Er ledningen ikke overdraget til foreningen, risikerer man selv at skulle sidde med omkostningen til udbygning af stikledningen. Det kan også gælde nedgravning og etablering af kabler – og det kan medføre en stor omkostning for foreningen.

Generelt anbefales det desuden, at man er opmærksom på, hvem der ender med ejerskab over diverse elinstallationer, trækrør og kabelføringer til ladestandere. Ligger ejerskabet f.eks. hos foreningen, så kan det have nogle fordele i forhold til fleksibilitet.

Arbejdet er desværre ikke gjort, når standerne er sat op. Etableringen er nemlig forbundet med løbende driftsudgifter til service af ladestanderne og henlæggelser til fremtidig fornyelse, da levetiden for en ladestander er oplyst til otte år.

3. Krav på at få strøm

Som elkunde er det vigtigt at vide, at man har ret til at få leveret den nødvendige strøm til foreningens ladestandere, hvis det ønskes. Elselskabet er nemlig forpligtet til at levere den strøm, foreningen har brug for til at få afdækket sit behov.

Fra den 1. april 2016 har forsyningsselskaberne haft leveringspligt. Det betyder, at forsyningsselskaberne ikke kan afslå, hvis du beder om et af de produkter, de tilbyder i dit nærområde. Hvis de alligevel afslår din anmodning om at få et bestemt produkt, kan du klage til Ankenævnet på Energiområdet.

Der findes desuden forskellige typer af standere og udbydere heraf – og derfor bør foreningen overveje en strategi for, hvilken løsning der er bedst for ejendommen og beboernes behov som helhed. Det vil også være med til at afgøre, hvilken kapacitet, der er nødvendig. Holder man f.eks. parkeret samme sted i et længere tidsrum, er der umiddelbart ikke behov for en stor ladeeffekt. Her kan man oplade i løbet af dagen/natten.

4. Sikkerhed

Det er ikke en ubetydelig mængde strøm, der leveres for at ladestanderne kan fungere. Derfor er det også vigtigt, at sikkerheden er i fokus. Ved opsætning af standere gælder nemlig en række særregler. For at installationen laves korrekt, er det først og fremmest et krav, at det sker ved en en autoriseret elinstallatør. Det er ikke et gør-det-selv arbejde – laderne skal bl.a. have et dedikeret HPFI-relæ og sikringsgruppe.

En af de risici der kan opstå gælder bl.a. en skadelig opvarmning, der i værste tilfælde kan resultere i brandfare. Derfor anbefales det altid, at man gør brug af autoriseret elinstallatør, der kan udføre arbejdet og vejlede foreningen til at få den bedste - og sikreste - løsning.

Der mangler klare regler for hvilken indretning og konstruktion, der bedst skaber sikre brandforhold på en parkeringsplads med ladestandere, men der findes en række tiltag, man bør indtænke i indretningen af parkeringsanlæg til elbiler. Her lyder nogle af anbefalingerne bl.a. at ladestanderne placeres samlet og i størst muligt omfang i det fri og tæt på terræn. Desuden bør elbilerne placeres, så de lettest muligt kan flyttes ved et tilfælde af brand.

I den forbindelse bør man altid tage kontakt til forsikringsselskaberne og høre, hvilke krav de har til opsætningen af ladestandere. Her gælder blandt andet, at der kan være skærpede krav til opsætning i f.eks. p-kældere.

5. Undgå at vælge en dårlig løsning

Der er mange forskellige tilgange til at få el-ladestandere. Og det kan være individuelt fra forening til forening, hvad der er virker ideelt. Det går på tværs af, hvilken type ladestander der passer bedst, strømmen der skal leveres eller noget helt tredje. Derfor anbefaler vi altid, at man allierer sig og undersøger markedet grundigt – og gør brug af eksperter, der har erfaring med at afdække behovet for og opsætningen af ladestandere.

Foreningen kan også undersøge, om den kan ansøge nogle af de tilskudspuljer, der findes til etablering af ladestandere.

Som forening har man også mulighed for at tjene penge på at lade andre benytte ladestanderen mod en ekstra betaling på f.eks. 5, 10, 15, 20/kWh øre. Dog skal man huske at selve opsætningen ladestanderne skal foregå på en korrekt måde. Men den løsning kan give et supplement til foreningskassen.

Har I lyst til at høre mere om jeres muligheder for ladestandere, kan I kontakte Newsec. Vi vil gerne rådgive jer, så I træffer den bedste beslutning for lige netop jeres forening.

 

Foreninger Nyhedsbreve År 2022