Få hjælp til det praktiske i foreningen

Det kan være en ressourcekrævende proces at vedligeholde bygningerne i en ejer- og andelsboligforening og sikre en ordentlig drift af dem. Derfor tilbyder Newsec en professionel hjælp til at håndtere alt det praktiske.

17. november 2022

Uanset om foreningen er i gang med et større håndværkerprojekt eller skal forhandle serviceaftaler til trappevask, vicevært eller andet, så kræver det ofte både tid og teknisk viden. Er håndværkernes arbejde udført korrekt og til den rette pris? Er serviceaftalen som den burde være? Følges der op på viceværtens arbejde? Opgaven i at drive en forening er på ingen måder nem.

I en forening har beboerne en fælles forpligtelse for foreningens drift – og dermed en naturlig interesse i, at den drives optimalt. Derfor tilbyder Newsec en driftschefsaftale. Med en driftschef ombord får foreningen en person med en stor teknisk viden, der kan bistå i stort som småt – fra vurdering af håndværkernes priser og arbejde til at bistå ved generalforsamlinger.

Det er opgaver som disse, der skal lette bestyrelsens arbejde og frigive tid, der i stedet kan bruges på andre dele af foreningens liv.

En professionel løsning
”Drift og vedligehold af en ejendom er ofte krævende. Alt fra tid, overblik, kræfter og tekniske kompetencer er forhold, der gør sig gældende. Det gælder, når man skal have overblik over service- og håndværkeraftaler, overholde lovpligtige eftersyn, have styr på budgetter samt planlægge kommende vedligehold i en fornuftig rækkefølge,” forklarer Nicholas Pluchar, der er driftschef i Newsec med særlig fokus på foreninger.

Det er altid en god ide at bestræbe sig på at være på forkant med diverse vedligeholdelsesopgaver. Her kan driftschefen ligeledes komme med sin faglige vurdering af, hvilke opgaver der bør prioriteres hvornår – og inden arbejdet bliver kritisk at få udført.

”En sund forening består også af en sund bygning. Derfor bidrager vi til, at ejendommen løbende vedligeholdes, og – i dialog med foreningen – giver vi en faglig vurdering af, hvilke vedligeholdelsesopgaver der står først i køen, og hvilke der kan vente,” siger Nicholas Pluchar, driftschef i Newsec.

Skulle der opstå akutte problemer såsom manglende varme, vandskade i kælderen eller en elevator der ikke virker, så har Newsec også en døgnbemandet vagttelefon, der kan kontaktes.

Undgå potentielle konflikter
Udover at få en professionel sparringspartner, man kan læne sig op ad, så kan en driftschef også fungere som bindeled og budbringer i foreningen. Det kan f.eks. vise sig lavpraktisk i, at driftschefen fortæller bestyrelsesformandens nabo, at han skal sørge for at vedligeholde sine vandrette rør i badeværelset.

I en ejendom med mange boliger, findes der lige så mange hensyn der skal tages, og dynamikker som skal holdes for øje. Her kan det være en lettelse at have en neutral figur i ejendommen, der kan tage sig af at levere budskaberne.

På den måde afskærmes bestyrelsen og de andre beboere fra at have en kontakt, der kan virke grænseoverskridende – for alle parter. Med en professionel distance sikres det, at beboerne fortsat kan fastholde det gode naboskab, som er så vigtigt for trivslen i en forening. 

En service der dækker bredt
Newsec står for administration af omkring 1.200 andelsbolig- og ejerforeninger i hele Danmark. Gennem Newsec kan foreninger få tilknyttet en driftschef, der kan yde en alsidig og professionel hjælp på mange områder.

Ønsker I et tilbud, så skræddersyes en aftale til jeres forenings behov, hvorved I sikrer, at den daglige drift er i orden – og hjælper jeres forening i den retning netop I ønsker.

En alsidig service kan blandt andet indebære:

 • Tilsyn med ejendommen
 • Tilsyn med vicevært
 • Gennemgang samt indhentning af serviceaftaler (eksempelvis servicefirmaer, elevatorer, ventilation m.fl.)
 • Hjælp til foreningens vedligeholdelsesbudgetter
 • Planlæggelse af projekter for de kommende år, via langtidsbudgetter
 • Deltagelse i budgetmøder
 • Deltagelse i generalforsamling
 • Håndtering og kontrol af fakturaer
 • Modtagelse af henvendelser vedr. drift
 • Faglig sparring, hvis I skal have udarbejdet en egentlig vedligeholdelsesplan for foreningen
 • Newsec-rabatter på flere serviceaftaler (Newsec har prisaftaler med en række leverandører)
 • Dialog med beboere på vegne af f.eks. bestyrelsen
Property Asset Management Foreninger Andelsboligforeninger Ejerboligforeninger Nyhedsbreve År 2022