Drømmen om tagboliger

Drømmen om tagboliger
23. marts 2021

De fleste drømmer om at komme tættere på himlen, og udnyttelse af loftsarealer i en forening kan faktisk være en fordel for alle, også økonomisk. Newsec kan hjælpe jer med at idéudvikle jeres tagprojekt, så I kommer godt fra start og får taget højde for alt det, der gør udvidelsen til en win-win-situation for hele foreningen

Er der uudnyttede tagetager i en ejendom, ofte med gamle loftsrum og tørrelofter, er der i reglen også nogen, der drømmer om at bo der. Det samme gælder for bygninger med flade tage, hvor der er mulighed for at bygge opad med flere boliger, festlokale eller fælles tagterrasse. Og udnyttelsen af tagetage eller taget kan blive en fordel ikke bare for dem, der kommer til at bo der, men for hele foreningen.

De første drømme
Når I går i gang med at blive mere konkrete omkring, hvad der skal ske med øverste etage i jeres forening, bør I til at begynde med tillade jer selv at drømme og tænke stort – det er kun fantasien, der sætter grænser.

Begynd med at se på rummets proportioner og arkitektoniske muligheder. Hvordan er fx rumhøjden, hvor skrå er de skrå vægge? Er det overhovedet muligt at få nogle gode rumforløb? Hvordan er udsigten? Kan der laves tagterrasser eller altaner? Hvordan er adgangsforholdene til jeres tagetage – kan man kun komme op ad bagtrappen, eller skal der laves elevator for at udnyttelsen af tagetagen giver mening?

Et projekt i sikre hænder
Hvis ovenstående scenarie gør jer endnu mere ivrige efter at gå videre med udnyttelse af tagetagen, er det på tide at gå mere konkret til værks. Og det er her Newsec kommer ind i billedet.

Vi vil nemlig gerne hjælpe jer med projektudviklingen. Vi begynder med et indledende møde på ejendommen, hvor vi lytter til jeres drømme, idéer og visioner for etablering af tagboligen. På mødet kommer vi med en umiddelbart mundtlig vurdering af helhedsbetragtningen omkring de forhold, der bør overvejes og undersøges, inden I går i gang.

Som en del af denne samlede betragtning kan Newsec projekt- og bygherrerådgivning derfor efterfølgende tilbyde at udarbejde en overordnet analyse af muligheden for etablering af boliger i tagetagen. Analysen leveres som et notat til bestyrelsen med forslag til rådgivning ved den videre proces.

Det rette tidspunkt
Det er et stort projekt at konvertere loftet på en ejendom til beboelse, og derfor er det oplagt at overveje projektet, når foreningen alligevel står over for et større renoveringsprojekt, hvis der fx skal helt nyt tag på ejendommen. Rent økonomisk vil udnyttelsen af tagetagen sandsynligvis også kunne være fordelagtig. Vores erfaringer viser, at en tagrenovering i visse tilfælde kan finansieres helt eller delvist, hvis man fra starten har tænkt tagboliger med ind i projektet.

Fordele:
Som ejer af en ejendom og som bestyrelse i en foreningsejendom, er det god skik at kende sin ejendoms fulde potentiale. Med en overordnet helhedsbetragtning fra Newsec kommer I hurtigt frem til en vurdering af potentialet og de udfordringer, der skal håndteres for at udnytte det.

Newsec sparrer med bestyrelsen og sparer dermed foreningen for fantastprojekter, hvor grundlaget for igangsætning kan være underbelyst. Vi sikrer, at foreningen får en helhedsbaseret rådgivning, der sikrer, at forening og bestyrelse har en økonomi og en ejendom, der er robust på langt sigt.

Med rådgivning fra Newsec får man styrken fra et Full Service Property House, der med sin organisation og forretningsmodel forpligter sig til ansvarsfuld rådgivning i forhold til den samlede forretning i jeres ejendom.


Et tilbud fra Newsec kan f.eks. omfatte:
• Indhentning og gennemgang af eksisterende bygningstegninger
• Overordnet vurdering af tagkonstruktion og myndighedsforhold; også med henblik på den pågældende kommunes overordnede holdning til og retningslinjer for etablering af tagboliger
• Oplæg til overordnet disponering hhv. udvidelse af øverste beboelsesetage eller selvstændigt lejemål/lejlighed.
• Groft overslag på etableringsomkostninger og ”salgsværdi”/merleje – indtjening ved udlejning

Foreninger Nyhedsbreve År 2021