Ejendomsinvesteringer for 15 mia. kr. i 2. kvartal

En ny analyse fra Newsec Advisory viser, at investeringerne i danske erhvervs- og boligejendomme fortsat lå på et højt niveau i 2. kvartal.

07. juli

Newsec Advisory har registreret transaktioner for omkring 15 mia. kr. Det er højere end samme periode sidste år, og tallet kan ende højere. Investeringerne i årets 1. halvår var tæt på niveauet i rekordåret 2017


Udenlandske investorer køber boligejendomme for 7 mia. kr.
Newsec Advisory har registreret transaktioner for knap 15 mia. kr. Det er 13 pct. højere end 2. kvartal 2020, der dog var præget af usikkerhed omkring bl.a. Covid-19 og den økonomiske recession. Handlen med boligejendomme var igen suverænt størst. Dette segment stod for 60 pct. af det samlede transaktionsomfang. Det svarer til 8,6 mia. kr.

Morten Jensen, administrerende direktør i Newsec Advisory, kommenterer: ”Den høje investeringsaktivitet, der satte ind fra 4. kvartal 2020 og fortsatte i 1. kvartal 2021, ser ud til at vare ved. Igen er det stor udenlandsk efterspørgsel efter boligudlejningsejendomme- og projekter, der trækker aktiviteten op. Udenlandske investorer købte boligejendomme for godt 7 mia. kr. i 2. kvartal, hvilket svarer til 49 pct. af det totale transaktionsomfang. I Newsec genkender vi den store interesse for boligejendomme, idet dette segment også har været vigtigt for vores forretning”.

Transaktioner for 34 mia. kr. i årets første halvår

Investeringerne i 1. halvår af 2021 ligger 34 pct. højere end i samme periode sidste år. Med transaktioner for godt 34 mia. kr. er investeringsniveauet meget tæt på niveauet i rekordåret 2017, og højere end gennemsnittet i 5-årsperioden 2016-2020.

Robin Rich, Head of Research i Newsec Advisory, kommenterer: ”Ved årets start havde vi en forventning om, at transaktionsniveauet ville lande omkring 75 mia. kr. for hele 2021. Det virker på nuværende tidspunkt meget realistisk at nå. Og faktisk kan vi ende med et endnu højere niveau for 2. kvartal, når vi gør status over de endelige tal hen over sommeren.”.

Om analysen
Analysen bygger på transaktioner registreret af Newsec pr. 7. juli 2021. Opgørelsen er ikke endelig, da der kommer supplerende information. Analysen indeholder investeringer i erhvervsejendomme samt boligudlejningsejendomme/projekter. Transaktioner under 20 mio. kr. indgår ikke.

Advisory København År 2021
Robin Rich Associate Director, Head of Research +45 20 60 57 37
Morten Jensen Senior Partner, CEO, Head of Advisory Denmark +45 51 68 78 88