Renovering af fredet ejendom

Moderne og fredet funkisejendom 

Vestersøhus er en moderne ejendom bygget i røde teglsten, der strækker sig langs søerne i indre København. Ejendommen er tegnet af arkitekt Kay Fisker og udført i samarbejde med C.F. Møller i årene 1935-1939. Vestersøhus er et af hovedværkerne inden for den moderne funkisstil, hvor al overflødig pynt på ejendomme blev droppet til fordel for en optimal udnyttelse af hver enkelt kvadratmeter. Netop på grund af sin arkitektur og historie, blev ejendommen fredet i 1994. Ejendommen består af 293 ejerlejligheder samt 8 øvrige lejemål.

Før opstart

Inden byggesagen for alvor gik i gang i 2014, havde Ejerforeningen Vestersøhus forhandlet med Kulturstyrelsen siden 2002, som skulle inddrages i projektet, da ejendommen er fredet. I 2014 blev foreningen og Kulturstyrelsen enige om byggeprojektets omfang.  

På en generalforsamling i maj 2014 blev projektet vedtaget, og Newsec blev valgt som bygherrerådgiver og byggesagsadministrator. Rammen for projektet blev godkendt med stort flertal. 

Renovering af gårdfacade, tag og vinduer

Byggeprojektet drejer sig om udvendig vedligeholdelse af facaden, der vender mod gårdsiden. Desuden bliver altaner og tagterrasse renoveret med ny isolering og belægning. Taget får ny tagpap og udskiftning af eternitskifer. Gårdsidens vippevinduer er udskiftet, og flere ældre vinduer er renoveret og malebehandlet. Byggeprojektets budget lød på 57,3 mio. kr., som blev nedjusteret efter tilbudsafgivelse til 48 mio. kr. 

Snart afsluttet

Byggesagen blev ved sin start delt op i 6 etaper med en byggeperiode på ca. 2 år fra 2014 til 2016. Igennem alle projektets faser blev beboerne inddraget i størst muligt omfang, og information til beboerne blev kontinuerligt formidlet via informationsmøder, informationsskrivelser, generalforsamlinger og personlig kontakt med beboerne. Projektet og finansiering forventes afsluttet i 1. halvår af 2017.

  • Resumé Foreninger
  • Beliggenhed Vester Søgade 44-78 m.fl., 1600 København V.
  • Kunde Vestersøhus E/F
  • Status Færdigt 2017
  • Serviceydelser Renovering af gårdfacade, vinduer og tag

Galleri